Metsätalousinsinöörien koulutuksen kehittäminen käynnistyi

tiistai, 09.12.2014

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry järjesti aloitustilaisuuden ”Metsätalousinsinööri-koulutuksen kehittämishankkeelle”. Tilaisuus pidettiin Suomen metsäopetuksen kehdossa Evolla.

Läsnä oli koulutusohjelmajohtajia sekä opettajia kaikista metsätalouden koulutusta tarjoavista AMK:sta. Lisäksi paikalla olivat esiintyjinä ja asiantuntijoina TTS:n tutkija Eila Lautanen sekä seuraavat työnantajien edustajat: toiminnanjohtaja Pekka Sahlman Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo, johtaja Sauli Brander UPM, metsäpäällikkö Markus Niemelä Lahden kaupunki, aluepäällikkö Teuvo Taura OTSO Metsäpalvelut sekä toimitusjohtaja Tuomo Turunen Metsäpalvelu Turunen Oy. Työnantajat kertoivat näkemyksensä siitä, mitä osaamista valmistuva metsätalousinsinööri AMK tulee työssään tarvitsemaan sekä millaisiin töihin he todennäköisimmin työllistyvät.

Läsnä oli myös metsäalan opiskelijoita kolmesta AMK:sta: Jani Akkanen Mikkelin AMK, Noora Hemmilä Lapin AMK sekä Katri Pasanen Tampereen AMK. Nuoret kertoivat koulunsa opetuksesta ja kommentoivat sen hyviä puolia ja myös heikkouksia.

Tilaisuudessa todettiin, että viime vuosina eri AMK:jen välillä on ollut vähän yhteistyötä, mutta jatkossa sitä toivottiin lisää. Tilaisuus avasi Mti-koulutuksen kehittämishankkeen ja antoi pohjaa tulevalle työskentelylle.

Metsämiesten Säätiö tuki rahallisesti tilaisuuden tilavuokria – lämmin kiitos tuesta!

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Tiina Eklund, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry, tiina.eklund(a)meto-ry.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.