Metsätalousopiskelijat Barcelonassa

perjantai, 13.12.2013

Hämeen ammattikorkeakoulun, Evon toimipisteen viimeisen vuoden opiskelijat olivat Barcelonassa, Espanjassa tutustumassa paikalliseen metsätalouteen ja kulttuuriin.

Matkan järjestelyt aloitettiin keväällä 2013, jolloin otimme yhteyttä paikallisiin metsäalan toimijoihin, kuten CREAF:iin, CTFC:hen sekä UPM:ään. Tämän lisäksi suunnitelmiimme kuului myös tutustumista Katalonian luonnonpuistoihin sekä taajamametsiin. Tässä vaiheessa hoidimme myös juoksevia asioita, kuten esim. lennot, asuminen yms.

Matkan ajankohdaksi selkiytyi 14-21.10.2013, jolloin meillä oli opetuksesta taukoa. Retkueen koko Barcelonan matkalla oli 13 metsäopiskelijaa. Vierailukohteiksi valikoitui CREAF:in vierailu, vierailu metsäpaloalueella sekä tutustuminen luonnonpuistoon sekä taajamametsiin. CTFC jouduttiin pudottamaan vierailulistasta paikallisten isäntien aikataulukiireiden vuoksi jo ollessamme Barcelonassa.

Viikon kestäneen matkan aikana ehdimme siis tutustua melko laaja-alaisesti paikalliseen metsätalouteen, ympäristöön ja kulttuuriin. Saimme myös kattavan kuvan metsätaloutta ja ympäristön hoitoa ohjaavista tekijöistä (maastopalot, historia jne). Keskeisenä ongelmana Barcelonan metsätalouden kannalta oli se että alueen puustoa ei joko pystytty tai haluttu hyödyntää taloudellisesti. Samankaltaisuutta Suomen metsätalouteen on lähinnä vain sirpaleinen metsänomistus. Jäljellä olevia metsäalueita pyritään jollain tavalla säästämään mutta täysimittainen suojelu ei ole yleistä eikä kovinkaan järkevää jo valmiiksi tuhoutuneen biodiversiteetin vuoksi. Lähimetsiä huolletaan virkistyskäyttöön.

Barcelona oli matkailukohteena varsin monipuolinen. Vierailun aikana ehdimme tutustua vielä kaupunkiympäristöön, rantaan sekä maatalouteen. Tutustuimme monipuolisesti kaupungissa olevaan elämystarjontaan kuten ravintoloihin, kauppoihin sekä yleiseen elämään jne.

Näkemämme ja kokemamme asiat tukevat metsätaloudellista näkemystämme ja osaamistamme. Matkan anti käy hyvin yksiin muiden kurssiemme ohessa saamaamme kansainväliseen osaamiseen. Metsätalous on globaalia toimintaa vaikkakin sitä ohjataan usein kansallisista lähtökohdista. Nykyajan suomalaisen metsäammattilaisen on kuitenkin hyvä sisäistää eurooppalaista metsätaloutta ja sitä ohjaavia tekijöitä/tavoitteita. Mielestämme matka oli onnistunut kokonaisuus ja olemme tyytyväisiä saamaamme oppiin. Olemme myös erittäin tyytyväisiä Säätiön apurahaan, jolla oli suuri vaikutus matkan toteutumiseen nykyisessä muodossa.

Lisätietoja:

Opiskelija Tuomas Mielonen, HAMK, tuomas.mielonen(at)gmail.com

Opiskeljia Mikko Paajanen, HAMK, mikko.p.paajanen(at)student.hamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.