Mikrobit merkittävä terveysriski tienvarsihaketuksessa

tiistai, 29.01.2013

Hankkeessa "Työympäristöriskien hallinta tienvarsihaketuksessa" on selvitetty hakkureiden kuljettajien altistumista bioaerosoleille, pölylle, kaasuille, melulle ja tärinälle osana Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on työperäisten terveysriskien arviointi ja vähentäminen.

Vuonna 2012 tehtyjen ensimmäisten mittausten perusteella vaikuttaa:

  • että mikrobit (bakteerit ja homesienet) ovat merkittävä työturvallisuusriski metsätähteiden haketustyössä
  • ohjaamon ilmastoinnin suodatuksen tulee olla tehokas
  • hakkurin käyttäjän pölyaltistus on vähäinen
  • hakkureiden ohjaamoissa on vaihtelevasti pakokaasuja
  • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet ovat pieniä
  • melualtistus on alle meluasetuksen ylemmän toiminta-arvon 85 dB(A)
  • nosturin ohjaamon meluun vaikuttaa kääntyvän hakkurin suunta
  • nosturin istuimen tärinä on enimmillään samaa luokkaa kuin tärinäasetuksen toiminta-arvo 0,5 m/s2.

Tutkimuksia on tarkoitus jatkaa vuonna 2013 lisämittauksilla, tapaturmaselvityksillä ja olosuhdekyselyn avulla niin että voidaan arvioida erilaisten työympäristöriskien suuruus ja antaa ohjeita riskien vähentämiseen ja uusien koneiden tuotekehitykseen.Hanketta ovat rahoittaneet Metsämiesten Säätiö ja Työterveyslaitos.

Lisätietoja:

Vanhempi asiantuntija Esko Rytkönen, Työterveyslaitos, esko.rytkonen@ttl.fi, puh. 030 474 7215

www.metsahyvinvointi.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.