Suomalainen metsäkulttuuri kartalle! Luston Metsäkulttuurikartta -hanke 2013?2014

maanantaina, 27.01.2014

Suomi on metsien maa ja siten myös monipuolisen metsäkulttuurin ja -historian maa. Lusto - Suomen Metsämuseo käynnisti vuonna 2013 kaksivuotisen Suomalainen metsäkulttuuri kartalle! -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen Suomessa olevia metsäkulttuurikohteita ja tuottaa niistä tietoaineisto sekä Metsäkulttuurikartta verkkoon.

Lusto teki vuosina 2006–2007 Metsämuseot ja metsämuseokokoelmat Suomessa -kartoituksen, jossa kerättiin tietoa suomalaisista metsämuseokohteista ja metsämuseokokoelmista. Kartoitus kohdistui ennen kaikkea pienempiin ja vähemmän tunnettuihin museoihin ja kokoelmiin sekä käyntikohteisiin. Jo tuolloin todettiin, että kerättyä aineistoa tulisi täydentää myös muilla metsäkulttuuriin ja metsähistoriaan liittyvillä käyntikohteilla, sillä metsäalan museoiden lisäksi ympäri Suomen on olemassa lukuisia mielenkiintoisia ja arvokkaita metsäkulttuuriin ja metsähistoriaan eri tavoin liittyviä paikkoja. Kohteet edustavat tyypillisesti rakennettua ympäristöä: metsätyö- ja uittomiljöitä, vanhoja saha- ja tehdasympäristöjä, metsähistoriallisia kokoelmia ja näyttelyjä tai vaikkapa havainto- tai metsäperinnetiloja.

Metsämiesten Säätiön rahoittama Suomalainen metsäkulttuuri kartalle! -hanke käynnistettiin lähettämällä Metsämuseot ja metsämuseokokoelmat Suomessa -kartoituksessa mukana olleille tahoille kysely kohteiden tietojen tarkistamiseksi sekä kohteiden informoimiseksi hankkeen aloituksesta. Tietojen keruun jatkamisen ohella on myös erityisen tärkeää saattaa kerätty  tietoaineisto yleisön ulottuville. Tätä varten aloitettiin Metsäkulttuurikartta-sivuston rakentaminen verkkoon. Aluksi kartalle sijoitettiin kyselyn avulla kerätyt ja tarkistetut tiedot metsämuseoista, ja kartta julkaistiin verkossa osoitteessa http://exhibition.lusto.fi/metsakulttuurikartta/fi.

Koska hankkeessa on tavoitteena kerätä mahdollisimman kattavasti yhteen tietoa Suomen metsähistoriallisista ja metsäkulttuurikohteista, Lusto ottaa mielellään vastaan ehdotuksia mm. kotiseutuyhdistysten, yksityisten harrastajien ja keräilijöiden sekä kuntien ja metsäalan organisaatioiden perustamista tai ylläpitämistä alan museoista, kokoelmista ja käyntikohteista Metsäkulttuurikartalle lisättäviksi.

Lisätietoja:

Tiedottaja Anne Kaljunen, Lusto - Suomen Metsämuseo, anne.kaljunen(at)lusto.fi

Intendentti Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.