Suomalaiset metsäntutkijat vahvasti esillä maailman metsäntutkimusorganisaatioiden unionissa IUFRO:ssa

tiistai, 29.01.2019

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) on maailman metsäntutkimusorganisaatioiden yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen 15 000 tutkijaa yli 700 tutkimusorganisaatiosta ja 110 maasta. Organisaation koon takia suurin osa käytännön työskentelystä tapahtuu työryhmissä (Working Party).

Vuosi 2018 oli IUFRO:n toiminnassa eräänlainen välivuosi, sillä 2017 se järjesti suuren 125-vuotisjuhlakokouksen ja vuonna 2019 on edessä viiden vuoden välein toistuva maailmankongressi, metsätieteiden suurin maailmanlaajuinen tapahtuma. Työryhmät järjestivät kuitenkin vuonna 2018 aktiivisesti pienempiä tapahtumia, joihin osallistui Metsämiesten säätiön tuella erityisesti tutkijanuran alkuvaiheessa olevia metsätieteilijöitä. Heille IUFRO-tilaisuudet tarjosivat mainion tilaisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen ja keskusteluihin maailman johtavien metsäntutkijoiden kanssa.

Metsämiesten Säätiö tuki vuonna 2018 suomalaisten tutkijoiden osallistumista IUFRO:n toimintaan yhteensä n. 12 100 eurolla. Apurahahakemukset arvioi ja rahoituspäätökset teki Suomen Metsätieteellinen Seura Säätiön kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Apurahaa myönnettiin 8 tutkijalle. Suurin yksittäinen tuen kohde oli kesäkuussa Vaasassa järjestetty IUFRO:n yksityismetsätalouden työryhmän kokous, jossa pidettiin yhteensä 64 tieteellistä esitelmää. Kokousretkeily antoi kansainväliselle osallistujajoukolle mahdollisuuden tutustua suomalaisiin yksityismetsätalouden järjestelyihin.

Metsämiesten Säätiön useita vuosia jatkunut tuki IUFRO-toiminnalle on mahdollistanut suomalaisten laajan osallistumisen tämän kansainvälisen tieteellisen järjestön luottamustehtäviin ja nuorten tutkijoiden verkostoimiseen sen piirissä. Pitkäaikaisen resursoinnin tuloksena yli 30 suomalaista toimii IUFRO:n eri toimielimissä. Erityisen merkittävää on, että IUFRO:n 21-jäsenisessä kansainvälisessä johtokunnassa on neljä suomalaista.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura, pekka.nygren(at)metsatiede.org,
puh. 044 558 1199

http://www.metsatieteellinenseura.fi/apurahat

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.