Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotishistoriikki

torstai, 14.01.2010

Suomen Metsätieteellinen Seura täytti 100 vuotta vuonna 2009. Pitkän historiansa ajan seura on ollut ja on edelleen merkittävä toimija sekä kansallisessa että kansainvälisessä metsäntutkimuksessa. Se perustettiin vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme. Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seura on myös toiminut tärkeänä yhdyssiteenä tieteen ja yhteiskunnan välillä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen. Historiateoksella haluttiin merkittävällä tavalla juhlistaa Seuran 100-vuotista toimintaa.

Historiakirjahanke käynnistettiin 2008 Metsämiesten Säätiön tuella. Säätiö tuki hanketta myös vuonna 2009. Kirjan kirjoittajaksi kutsuttiin kokenut historiankirjoittaja FM Tero Halonen. Hankkeen ohjausryhmässä toimivat prof. emer. Matti Leikola, tiedetoimittaja Seppo Oja ja seuran toimihenkilöt. Prof. Leikola tuntee metsäntutkimuksen historian ja seuran toiminnan pitkältä ajalta. Hän oli ensiarvoisen tärkeä tietolähde ja työnohjaaja.

Historiakirja "Metsätyypeistä laserkeilaajiin. Suomen Metsätieteellinen Seura 100 vuotta" julkisteltiin Metsätieteen päivän yhteydessä syksyllä 2009. Historiikki on perusteellinen, lähdeviitteellinen ja runsaasti kuvitettu teos seuran historiasta, jäsenistöstä ja toiminnasta.

Lisätietoja:

Sihteeri Pia Katila, Suomen Metsätieteellinen Seura ry, pia.katila(at)metla.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.