Yrityskylä-toiminta jatkoi laajentumistaan

maanantai, 01.02.2016

Vuoden 2015 aikana metsäala tuli tutuksi jälleen kymmenille tuhansille kuudesluokkalaisille ympäri Suomen. Yrityskylä-oppimisympäristöissä metsäalalla on keskeinen rooli talouden kiertokulussa. Oppilaat pääsevät tutustumaan alaan sekä työntekijöinä että asiakkaina.

Lukuvuosittain valtaosa Suomen kuudesluokkalaisista, 45 000 oppilasta, vierailee Yrityskylä-oppimisympäristöissä. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.

Metsätoimiala on ollut mukana Yrityskylässä aivan toiminnan alkuvaiheista saakka. Yrityskylä tarjoaa konkreettista ja ajantasaista tietoa metsäalasta koulumaailmalle sekä pyrkii tuomaan nuoria ja metsäalaa lähemmäksi toisiaan. Tällä hetkellä metsäala näkyy Yrityskylissä Metsänhoitoyhdistyksenä Helsingissä, Pirkanmaalla, Itä-Suomessa, Espoossa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kaakkois-Suomessa.

Kuudesluokkalaiset tutustuivat metsäalaan ja sen rooliin suomalaisessa talousjärjestelmässä halki Yrityskylä-opintokokonaisuuden. Vuoden 2015 aikana päivitetty Yrityskylä oppimateriaali käsittelee luonnonvarojen ja raaka-aineiden merkitystä talouden kiertokulussa syy-seuraussuhteen avulla. Yrityskylässä metsäteollisuuden erilaiset liiketoiminta-alueet nivoutuvat osaksi talouden kiertokulkua. Konkreettisesti metsäala näkyy Yrityskylissä Metsänhoitoyhdistyksen nimeä kantavana toimipisteenä, johon on rakennettu metsätila ja tuotantolaitos.

Yrityskylän Metsänhoitoyhdistyksessä yrittäjyys- ja työelämätaitoja harjoitetaan metsäneuvojan, metsäkoneenkuljettajan, metsänhoitopäällikön ja toimitusjohtajan ammateissa. Oppilaat harjoittelevat muun muassa metsänhoitosuunnitelmien tekemistä, tukkien myymistä, laskuttamista, asiakaspalvelua sekä puiden kaatamista metsäkonesimulaattorin avulla. Työssään oppilaat oivaltavat myös kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kestävän kuluttamisen etiikkaa.

Metsämiesten Säätiön ja Suomen Metsäsäätiön avustuksella metsäala oli esillä vuoden 2015 aikana Yrityskylä Helsingissä, Yrityskylä Itä-Suomessa, Yrityskylä Kaakkois-Suomessa, Yrityskylä Pirkanmaalla, Yrityskylä Espoossa ja Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaalla.

Vuoden aikana metsäalaan tutustui Yrityskylissä kaiken kaikkiaan noin 22 500 oppimisympäristössä vieraillutta oppilasta ja 700 peruskoulun luokanopettajaa, jotka kaikki osallistuivat opintokokonaisuutta edeltävään opettajankoulutukseen. Tämän lisäksi Yrityskylissä toimi Yrityskylä-koulutuksen läpikäyneinä ohjaajina noin 2 250 korkeakouluopiskelijaa eri koulutusasteilta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tomi Alakoski, Taloudellinen tiedotustoimisto ry, tomi.alakoski(at)tat.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.