Elävä metsäkuva - Luston metsähistoriallisen filmi- ja videoaineiston tutkimushanke etenee

maanantai, 31.12.2012

Metsä-alaa ja metsäkulttuuria käsittelevää elävää kuvaa eri formaateissaan on tuotettu runsaasti 1900–2000-lukujen kuluessa. Tuotannosta ovat vastanneet useat eri organisaatiot ja yksityiset henkilöt. Aineistoa on kerätty Suomen Metsämuseo Luston kokoelmiin jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, mutta kokoelman saavutettavuus ja käyttäminen on luetteloinnin, digitoinnin ja tekijänoikeuskysymysten selvittämisen puuttuessa ollut tähän asti varsin vaikeaa. Elävällä kuvalla on kuitenkin tärkeä asema niin museossa kuin muuallakin – se herättää henkiin jo kadonneet työt ja työtavat, esineet ja ympäristöt.

Lusto käynnisti Metsämiesten Säätiön rahoituksella vuonna 2011 kolmivuotisen metsähistoriallisen filmi- ja videoaineiston tutkimushankkeen. Hankkeen tavoitteena on inventoida ja luetteloida museon oma laaja filmi- ja videokokoelma, joka sisältää lukuisia erilaisia elävän kuvan formaatteja 1940-luvulta 2000-luvulle. Merkittävä osa Luston kokoelmasta on metsäalan organisaatioiden museolle luovuttamaa aineistoa, mutta joukossa on jonkin verran myös yksityishenkilöiltä saatuja filmejä ja videoita. Metsätalouden eri osa-alueiden lisäksi tallenteiden aihepiirit liittyvät osin laajemminkin suomalaiseen metsäkulttuuriin. Aineistoa myös digitoidaan helpommin käytettävään muotoon mahdollisuuksien mukaan. Luston kokoelmat luetteloidaan Kantapuu-museotietokantaan.

Hankkeen myötä kokoelma on kuluneen vuoden aikana karttunut runsaasti. Luston kokoelmissa on tällä hetkellä noin 1850 metsätalouteen ja -kulttuuriin liittyvää filmi- tai videotallennetta. Kolmannes aineistosta on jo selattavissa Kantapuu-palvelussa ja julkaistujen viitetietojen määrää kasvaa koko ajan. Digitoitu aineisto on katseltavissa Lustossa tai lainattavissa. Aineiston käyttö ja lainaaminen on maksullista. Hankkeessa on kartoitettu myös laajemmin museo-, arkisto- ja metsäalan hallussa olevaa metsäalaan liittyvää filmi- ja videoaineistoa. Kaikki mahdolliset tiedot sekä organisaatioiden hallussa olevasta aineistosta että myös merkittävistä ja kiinnostavista yksityiskokoelmista ovat edelleen tervetulleita Lustoon. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman kattavasti yhteen tietoa elävän kuvan kulttuuriperinnöstä metsäalalla.

Lisätietoja:

Amanuenssi Sari Jantunen, Lusto - Suomen Metsämuseo, sari.jantunen(at)lusto.fi,
puh. 044 034 5103

Intendentti Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi,
puh. 050 366 9552

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.