Evon metsäopetuksen vaiheet -kirja

maanantai, 19.03.2012

Sadanviidenkymmenen vuoden taipaleelle mahtuu monenlaisia aikakausia, suuntauksia ja sattumuksia, jotka ovat usein heijastaneet laajemmin metsätalouden kehittymistä ja murrosvaiheita. Kirjassa perehdytään laajasti metsäopetuksen historiaan ja nykypäivään. Esimerkiksi Leena Paaskoski valottaa kahdella artikkelillaan metsänhoitajien ja metsänvartijaoppilaiden muistoja. Hermanni Kivi-Mannila puolestaan kertoo Evon nykyisestä opiskelijaelämästä: Evon henki, jota pohjustetaan yhdessä tekemällä ja yhteisillä opiskelijaperinteillä, elää edelleen.

Kirja muodostaa myös kattavan kuvan Evon alueesta, jolla on merkittävä rooli Suomen metsätalouden historiassa. Henrik Lindberg ja Seppo Kallonen kuvaavat alueen kehitystä kruunun liikamaasta NATURA 2000 -alueeksi. Alueeseen ovat vaikuttaneet niin tuli ja myrskyt kuin opetusmetsän perustaminen ja erilaiset tutkimushankkeetkin.

Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Veijo Hintsanen ja Hämeen ammatti-instituutin rehtori Ari Mikkola kirjoittavat juhlakirjan esipuheessa seuraavasti:
"Evon kehityskulkuun on sisältynyt sekä hyviä että vaikeita aikoja, joista on kuitenkin menestyksellisesti luovittu tähän päivään. -- Evo on metsäopetuksen uranuurtaja ja haluttu opiskelupaikka. Ammattikorkeakoulun lisäksi myös toisen asteen metsäopetus on nykyisin vetovoimainen. Evolla on panostettu uusiin ja ajankohtaisiin asioihin, kuten laserkeilaukseen ja metsäenergian tuotantoon. Koulutustehtävän lisäksi koulutusohjelmilla on ollut ja on edelleen monia metsäalaan liittyviä kehittämishankkeita, joilla on edistetty aluevaikuttavuutta. Evolla on paitsi kunniakas historia myös selkeä halu olla jatkossakin maineensa veroinen."

Kirjan julkaisuun on saatu rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiöltä. Kirjan toimituskuntaan ovat kuuluneet Timo Hokka, Ilmari Häkkinen, Martti Kolkka, Päivi Korhonen, Henrik Lindberg, Antti Sipilä, Risto Viitala ja Pekka Vuori.

Lisätietoja:

Metsätalouden koulutusohjelman koulutusvastaava Timo Hokka, timo.hokka(at)hamk.fi,
puh. 03 646 5309

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.