Harjoittelu Brysselissä avasi silmät metsäpolitiikan monimuotoisuudelle

maanantai, 14.03.2011

Suoritin opintoihini kuuluvan harjoittelun Euroopan metsänomistajien keskusjärjestön (CEPF) Brysselin toimistossa 1.9.2010 - 25.2.2011. Kuusi kuukautta kestänyt harjoittelu oli mielenkiintoinen kokemus ja erinomainen mahdollisuus nähdä Euroopan Unionin toimintaa läheltä, edunvalvontaorganisaation näkökulmasta.

CEPF on 27 eurooppalaisen metsänomistajajärjestön katto-organisaatio, jonka tehtävänä on yksityismetsänomistajien edunvalvonta Euroopan Unionissa. CEPF on myös tarkkailijajäsenenä kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä metsäpolitiikan prosesseissa ja toimielimissä, kuten Forest Europessa (entinen MCPFE) ja UNFF:ssä. Suomesta jäsenjärjestönä on MTK. Brysselin toimiston lisäksi CEPF:llä on toimistot Luxembourgissa ja Budapestissa.

Työtehtäväni olivat harjoittelun aikana hyvin monipuoliset. Osallistuin Euroopan Unionin komission eri pääosastojen (DG) ja muiden toimijoiden (esimerkiksi muut edunvalvontaorganisaatiot) järjestämiin kokouksiin ja seminaareihin järjestömme edustajana, valmistelin CEPF:n vastineita EU:n konsultointeihin ja seurasin eri aihealueiden politiikkaprosessien etenemistä. Erityisesti keskityin harjoittelun aikana innovaatio- ja tutkimuspolitiikkaan, joiden vahvistaminen on tärkeässä osassa Eurooppa 2020 -strategiassa. Strategia julkaistiin viime vuonna ja se määrittää EU:n toiminnan suuria linjoja tämän vuosikymmenen ajalle. Järjestin myös järjestön omat seminaarit korkki- ja poppelituotantoon liittyvistä kysymyksistä sekä avustin laajasti kansainvälisen sisarjärjestömme IFFA:n tehtävissä.

Euroopan Unionin mittakaavassa metsävarat, niiden omistusmuodot ja käyttö sekä ihmisten yleinen asenne metsätalouteen vaihtelevat suuresti. Tämä monimuotoisuus on niin eurooppalaisen kuin maailmanlaajuisenkin metsäpolitiikan suuri haaste. Saman haasteen kohtaa myös eurooppalaisen metsänomistajan edunvalvontatyössä, kun eri maiden jäsenorganisaatioilla ovat toisistaan poikkeavat lähtökohdat ja tavoitteet EU:ssa. Erilaisten vaatimusten keskellä päivittäisessä työssä on pyrittävä löytämään parhaat ratkaisut kaikille toimijoille. Myös niin metsäteollisuuden kuin ympäristöjärjestöjenkin kanssa on kyettävä rakentavaan dialogiin, jotta koko metsäsektorin ääni saadaan kuulumaan riittävän voimakkaana Euroopan Unionissa ja sen päätöksenteossa.

Työharjoittelu EU-kysymysten kanssa työskentelevässä organisaatiossa paransi huomattavasti ymmärrystäni EU:n toiminnasta sekä yleisesti kansainvälisestä metsäpolitiikasta ja sen toimijoista. Kiitän Metsämiesten Säätiötä saamastani apurahasta, joka osaltaan mahdollisti harjoitteluni, ja toivon, että hankkimani asiantuntemus Euroopan Unionin toiminnasta ja metsäasioiden valmistelusta siinä hyödyttää tulevaisuudessa niin suomalaista kuin kansainvälistäkin metsäyhteisöä.

Lisätietoja:

Sari Pynnönen, sari.pynnonen(at)gmail.com, puh. 040 757 6493

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.