Kansainvälinen opiskelijavaihto Saksassa

keskiviikko, 05.03.2014

Olen 4. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija Karelian amattikorkeakoulusta Joensuusta. Viime syksynä päätin lähteä kokemaan millaista metsäalan opiskelu olisi kansainvälisesti. Kohdemaakseni osoittautui Eberswalde, sillä se on Saksan merkittävimpiä metsätutkimuksen ja metsäopiskelun keskuksia sijaintinsa ja historiansa vuoksi (jo 1830-luvulta alkaen). Hyvät opiskelupuitteet, metsien ja luonnon läheisyys antoivat mahdollisuuden myös käytännössä oppimiseen.

Opiskelin ERASMUS -nimisen vaihto-opiskeluohjelman kautta Saksan Eberswaldessa HNEE (Hochshule fur Nachhaltige Entwincklung Eberswalde) -nimisessä kestävään kehitykseen painottuvassa korkeakoulussa ajalla 09.09.2013-21.02.2014. Hankkeen lopputuloksena olivat opintojen suorittaminen, koulutusjärjestelmään tutustuminen, kokemuksien, metsä- ja kulttuuritietouden sekä kielitaidon lisääntyminen.

Opiskelin IFEM (International Forest Ecosystem Management) -nimisessä kansainvälisien metsäekosysteemien hoitoon painottuvassa koulutusohjelmassa 1. ja 2. toisen vuosikurssien opetusohjelmien sisältävillä englannin kielisillä kursseilla. Opiskelin muunmuassa käytännön soveltavaa metsäekologiaa, tietojen arviointia ja analyysiä (ArcGis), sosiaalisia tutkimusmenetelmiä, tiedon ja (epä)tietämyksen hallintaa, biometriaa, kulttuurienvälistä viestintää/kommunikointia, eläintiedettä sekä villieläin ekologiaa.Lisäksi opiskelin B2-tason saksan kieltä koulun tarjoamalla kurssilla. Kulttuuritietoa jaettiin ja vaihdettiin, sekä kielitaitoni lisääntyivät paikalliseen historiaan ja nähtävyyksiin tutustuessa, arkielämässä, paikallisten ja opiskelijatovereiden kanssa kanssakäymisessä.

Metsämiesten Säätiön rooli hankkeen rahoittajana oli merkittävä, sillä rahaa kului opiskelumateriaalien ja -välineiden (esimerkiksi opiskelijakortti, monisteet ja muu lukumateriaali) lisäksi myös vakuutuksiin, matkustukseen, asumiseen, peruselintarvikkeisiin ja kulkemiseen. Metsämiesten Säätiön antama tuki on myös erityisen arvostettava osoitus siitä, miten metsäalan eri toimijoita tuetaan Suomessa, metsäalanopiskelijoita unohtamatta.

Lisätietoja:

Opiskelija Tanja Karvonen, Karelia ammattikorkeakoulu, tanja.Karvonen(at)edu.karelia.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.