Metsä Groupin metsänhoitotöiden resurssit

torstaina, 20.11.2014

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli saada selville, millaiset ovat Metsä Groupin metsänhoidon työvoimaresurssit vuonna 2017. Tavoitteena oli myös selvittää metsänhoidon liiketoimintaympäristöä ja miten liiketoimintaa pitäisi kehittää. Kysely suunnattiin Metsä Groupin sopimussuhteisille metsäpalveluyrittäjille. Lopullinen tutkimusaineisto koostui 96 vastauksesta. Tulosten perusteella Metsä Groupin metsänhoidon työvoimaresurssit näyttävät hyvälle.

Metsurien keski-ikä on selkeästi alempi kuin aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että metsäpalveluyritykset ovat Suomessa kooltaan pieniä ja tekevät paljon töitä vaan osa-aikaisesti. Yritykset ovat tällä hetkellä liikevaihdoltaan yhtä suuria kuin vuonna 2006, mutta yrityksillä on kuitenkin suuremmat intressit laajentaa yritystoimintaa, jos vaan tiedetään että töitä on tulevaisuudessa. 40 % yrityksistä suunnittelee kasvattavansa liikevaihtoa, mutta ainoastaan 2 % aikoo pienentää liikevaihtoaan. Yrityksistä 11 % aikoo lopettaa yritystoiminnan seuraavan viiden vuoden aikana.

Tutkimus kertoo hyvin mikä on Metsä Groupin metsänhoitotöiden miestyövoiman tilanne Suomessa. Tutkimuksessa kysyttiin myös mitä asioita Metsä Groupin pitäisi kehittää metsänhoidon puolella. Tutkimuksesta on ollut jo nyt hyötyä toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi mobiilisovellusta on kehitetty. Jatkossa varmaan mietitään myös hoidetaanko metsänhoitotyöt isommilla toimijoilla. Tutkimustuloksista tiedetään myös miten paljon yrityksistä olisi valmis laajentamaan toimintaansa ja miten moni on lopettamassa toimintaa.

Säätiön tuki on minulle erittäin tärkeä asia, koska tutkimukseen kului omaa rahaa ja aikaa merkittävästi.

Lisätietoja:

Metsänhoitopäällikkö Juho Rantala, Metsä Group, juho.rantala(a)metsagroup.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.