Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon suorittaminen verkkopalvelussa

torstai, 31.01.2019

Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon suorittaminen verkkopalvelussa testattiin syksyllä 2018, jolloin pilottihankkeen verkko-oppimisympäristössä kasvinsuojelututkinnon suoritti 34 henkilöä. Pilottiryhmä koostui metsäkoneenkuljettajista sekä alan opiskelijoista ja toimihenkilöistä. Verkkopalveluna järjestetty kasvinsuojelututkinto säästää tutkinnon suorittajan aikaa, koska tutkintotilaisuuteen ei tarvitse matkustaa, vaan tentin voi suorittaa työpaikalla tai kotona tietokoneen ääressä. Hyötynä osallistujat kokivat nimenomaan osallistumisen vaivattomuuden ja ajansäästön sekä sähköpostin kautta kätevästi annettavan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta. 

Kasvinsuojelututkinnon verkkopilotoinnin perusteella hankkeessa laadittiin toimintamalli sähköisessä oppimisympäristössä suoritettavasta metsänhoidon kasvinsuojelututkinnosta. Hankkeen tulosten perusteella kasvinsuojelututkintoja valvova viranomainen päättää erikseen verkkopalvelussa suoritettavan tutkinnon käyttöönotosta ja vaatimuksista. 

Kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelun pilotointi

Kasvinsuojeluaineiden ammattikäytössä tutkinto tuli pakolliseksi marraskuussa 2015. Metsätöissä tutkintovelvoite koskee lähes kaikkia hakkuukoneenkuljettajia sekä työntekijöitä, jotka käyttävät työssään kasvinsuojeluaineita heinän- ja vesakontorjunnassa. Metsänhoitotöiden kasvinsuojelututkinto on ns. suppea tutkinto, joka ei kuitenkaan oikeuta kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttöön esimerkiksi viherrakentamisessa, puistoalueilla tai taimitarhoilla. 

Kasvinsuojelututkinto on suoritettu pääsääntöisesti valvotussa koetilaisuudessa, johon on usein matkoineen kulunut kokonainen työpäivä. Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, voisiko tutkinnon suorittaa verkkopalvelussa ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeessa Tapio Palvelut Oy testasi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelua pilottina, johon osallistui 34 henkilöä. Kokemusten perusteella kuvattiin toimintamalli verkkopalvelussa suoritetavasta kasvinsuojelututkinnosta sekä tutkinnon suorittajan tunnistaminen ja tentin toteuttamisen vaatimukset.

Kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelun vaatimukset

Toimintamallin mukainen kasvinsuojelututkinnon suorittaminen verkkopalvelussa edellyttää vahvaa tunnistaumista, eli kasvinsuojelututkinnon suorittaja tunnistautuu verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Tunnistamisen yhteydessä verkkopalvelu tallentaa tutkinnon suorittajan nimen ja henkilötunnuksen. Tutkinnon suorittaja täydentää yhteystietonsa sähköisessä oppimisympäristössä ennen tentin suorittamista.

Verkkopalvelussa suoritettava kasvinsuojelututkinto on rakennettava siten, että suoritusaika voidaan rajata ja tentin sisältöä voidaan muuttaa mahdollisissa uusintasuorituksissa. Hylättyä tutkintosuoritusta voi uusia enintään kaksi kertaa saman kirjautumisen yhteydessä. Hyväksytyn suorituksen perusteella tutkinnon suorittaja saa verkkopalvelusta metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon todistuksen. Pilotoinnin kokemusten perusteella Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES päättää jatkossa verkkopalvelussa suorittavan kasvinsuojelututkinnon käyttöönotosta ja vahvistaa tutkinnon suorittamisessa tarvittavan sähköisen oppimisympäristön vaatimukset. 

Pilottihankkeen toteutti Tapio Palvelut Oy hankekumppaneidensa kanssa Metsämiesten Säätiön rahoituksella vuoden 2018 aikana. Hankeen asiantuntijatyöhön osallistuivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Koneyrittäjien liitto ry, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsäkoulutus ry.

Lisätietoja:

Laatu- ja koulutusasiantuntija Ari Nieminen, Metsäkoulutus ry/Tapio Palvelut Oy, ari.nieminen(at)tapio.fi,
puh. 040 718 2595

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.