Puutyökirja suomalaisten puulajien luonteesta

maanantai, 10.01.2011

Valmistelen kirjaa suomalaisten puulajien luonnonmukaisesta käytöstä. Kirjassa esitellään käytännön ohjeiden avulla sekä perinteisten että uusien puuesineiden tekoa. Työohjeita yhdistää käsityökalujen käyttö, puun työstäminen pääosin tuoreena ja eri puulajien luonteen huomioon ottaminen.

Tekstissä sulautuu yhteen sekä tietokirjalle ominainen ilmaisu, että kaunokirjallinen puulajien kuvailu. Kuvailevassa tekstissä pyrin tuomaan esille eri puulajien luonnetta sekä metsässä että työstettävänä materiaalina.

Kirjan luvuissa puulajit ryhmitellään kasvi- tai puutieteestä poikkeavalla tavalla. Jaottelulla haluan antaa kuvan puiden luokittelusta kokemuksellisen tiedon varassa, johon myös kansanomainen luonnontuntemus perustuu. Jaottelu on syntynyt eri puulajien ominaisuuksia sekä perinteen että käytännön puuntyöstön kautta tutkimalla.

Yhdistän kirjassa puutieteen, metsäekologian, kansatieteen ja kielitieteen tietoja puista sekä liitän ne omaan kokemukselliseen tietoon. Perinteen osalta olen rajannut kirjan suomalaisiin ja virolaisiin tietoihin.

Uusi kirja on sisarteos aiemmalle tuoreen puun työstöä käsittelevälle kirjalleni Puusta tehty, veistäen, vuollen, taivuttaen (Metsäkustannus 2007).

Metsäkustannus julkaisee uuden kirjan loppuvuodesta 2011. Metsämiesten Säätiö tukee kirjoitustyötä.

Lisätietoja:

Tietokirjailija, kuvataiteilija Markus Tuormaa, markus.tuormaa(at)muu.fi, puh. 040 773 2817

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.