Rovaniemen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden bioenergiakurssin opintomatka 5.4.-7.4.2011

perjantai, 24.02.2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijoiden kevään 2011 bioenergiakurssin tutustumismatka suuntautui Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon bioenergiakohteisiin. Matkalle osallistui 33 opiskelijaa ja 2 henkilökunnan edustajaa.

Ensimmäiseksi tutustuttiin L&T Biowatti Oy:n toimintaan Pudasjärvellä, jossa yhtiöllä on metsähakeasema. Maastossa käytiin seuraamassa metsäenergian korjuuta männikön harvennuskohteesta. Kuultiin myös yhtiön näkemykset aines- ja energiapuun hinnoittelusta suhteessa metsänomistajien ja yhtiön tavoitteisiin.

Päivän toinen kohde oli tutustuminen Oulun Energia -liikelaitokseen. Yhtiön Toppilan voimalaitoksilla kuultiin polttoainepäällikön selostamana yhtiön eri polttoaineiden käytöstä ja mm. metsähakkeen laatuasioista. Lopuksi tehtiin kierros voimalaitokseen ja polttoaineen vastaanottoasemaan. Sen jälkeen Turveruukki Oy:n edustaja kertoi energiaturpeen tuotannon käytännöistä ja tuotannon tulevaisuuden näkymistä.

Seuraavan päivän ensimmäinen kohde oli paljon julkisuutta saanut Kempeleen ekokortteli Oulun kupeessa. Puuhakkeen kaasutukseen pohjautuvaa lämmön ja sähköntuotantoa siivitti ekokortteliin hankittu tuulimylly. Kortteli ei ole valtakunnan sähköverkossa.

Matka jatkui Ylä-Savon puolelle, jossa tutustuttiin Keitele Timber Oy:n sahalaitokseen. Laitoksen pääomistaja ja toimitusjohtaja kertoi sahauksen sivutuotteiden merkityksestä energiantuotannossa ja erityisesti yksityisten sahojen taloudessa.

Seuraavana päivänä siirryttiin Maaninkaan, jossa perehdyttiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen MTT:n Maaningan tutkimusnavetan toimintaan ja navetan yhteydessä olevan biokaasulaitoksen toimintaan. Erikoisuutena oli laitoksen yhteydessä oleva Savonia AMK:n ideoima biokaasun tuotannon testilaitteisto. Maaningan kohteen jälkeen ryhmä aloitti paluun Rovaniemelle.

Lisätietoja:

Lehtori Oiva Hiltunen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, oiva.hiltunen(at)ramk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.