Suomalaisen pellettiteollisuuden liiketoiminnan kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet - Tuloksia

maanantaina, 17.03.2014

Hankkeen tärkeimpänä tuloksena mainittakoon pellettikaupan tulevaisuuden trendien piirtäminen: erittäin monet pellettivalmistajat sekä –kauppiaat korostivat yksimielisesti räätälöityjen ja käyttövalmiiden pellettikokonaisuuksien merkitystä lähitulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneet, kuten myös aiempi kirjallisuus aiheesta, korostivat kuitenkin Suomen valtion sekä Euroopan Unionin energiapolitiikan ratkaisevaa merkitystä kotimaiselle pellettiteollisuudelle.

Pro Gradu-työssä selvitettiin ja tutkittiin jälleenmyyjien asenteita puupellettien loppukäyttäjien suhteen. Työssä korostui voimakkaasti tulevaisuuden näkökulmat kotimaisen pellettikaupan suhteen: millaisin keinoin voitaisiin saada enemmän ihmisiä pelletin loppukäyttäjiksi. Työssä analysoitiin myös aiempaa kirjallisuutta ja tehtyjä tutkimuksia suhteessa jälleenmyyjien vastauksiin. Vastaavanlaista tutkimusta ei ollut aiemmin suoritettu, joten hankkeella oli selkeää uutuusarvoa.

Tähän pro gradu-hankkeeseen ei ollut tarjolla rahoitusta, joten Metsämiesten Säätiön myöntämä apuraha oli hankkeen toteutumisen kannalta ensiarvoisessa asemassa. Tämän apurahan turvin kirjoittaja pystyi varmistamaan hankkeen onnistumisen taloudelliselta puolelta.

Lisätietoja:

MMK Markus Joas, Helsingin yliopisto, markus.joas(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.