Ulkomaisen työvoiman oppaita metsäalalle

maanantai, 01.02.2016

TTS Työtehoseura on laatinut oppaat ulkomaalaisille metsätöissä työskenteleville työntekijöille, suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille ja työn tilaajille. Oppaissa kuvataan ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat keskeisimmät työnantajalle sekä vuokratyö- ja alihankintatyösopijapuolille asetetut vaatimukset. Lainsäädännön lisäksi vaatimuksia ja oikeuksia metsätyönantajille ja -tekijöille asettavat alan työehtosopimukset ja metsäsertifiointivaatimukset.

Ulkomaisten työntekijöiden lukumäärä on kasvussa erityisesti työvaltaisissa metsänhoitotöissä. Uutta työvoimaa tarvitaan korvaamaan eläköityviä metsureita ja metsäkoneenkuljettajia varmistamaan kasvavien puunhankintamäärien toteutuminen.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyy useita lainsäädännön, työehtosopimusten ja metsäsertifioinnin vaatimuksia, joiden tunnistaminen asettaa haasteen suomalaiselle ulkomaista työntekijää palkkaavalle yritykselle puhumattakaan ulkomaiselle Suomeen töihin tulevalle työntekijälle.

Metsänhoitotöiden kausiluonteisuus, työvoiman vaihteleva tausta, kielitaito, työvoiman vaihtuvuus, alihankkijoiden käyttö ja pieni yrityskoko lisäävät haastetta vaatimusten mukaiselle toiminnalle. Ulkomainen työvoima saattaa tulla maista, joissa suomalaisille itsestään selvät käytännöt ovat täysin vieraita.

On kestävän metsätalouden harjoittamiseen sitoutuneiden metsäalan toimijoiden etu, että kaikki alan toimijat noudattavat yhteisiä vaatimuksia, eikä epäreiluja kilpailuasetelmia synny. Edellytys tälle on se, että vaatimukset tunnetaan.

Oppaat julkaistaan sähköisessä muodossa Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilla. Ulkomaalaisille työntekijöille tarkoitetut oppaat on laadittu suomen, englannin, puolan, romanian, venäjän ja viron kielillä. Suomalaisille yrityksille tarkoitettu opas on suomen ja ruotsin kielellä. Ulkomaisten yritysten opas on tarjolla englannin ja viron kielillä.

Suomalaisille yrityksille suunnatussa oppaassa on keskitytty yksinomaan ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyviin kysymyksiin, kun ulkomaisille yrityksille suunnatussa oppaassa vaatimuksia esitellään laajemmin sisältäen esimerkiksi tilaajavastuulain vaatimukset. Sähköiset oppaat ovat maksutta kenen tahansa ladattavissa TTK:n nettisivuilta ja niitä saa vapaasti jakaa ja linkittää osaksi organisaatioiden internet- ja intranet-sivustoja. Painettuja oppaita voi tilata Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Suomalaisille työnantajille ja työn tilaajille laaditut oppaat on julkaistu TTS:n tiedotesarjassa ja ne ovat saatavissa Työtehoseuran internet-sivuilta.

Hanke toteutettiin Metsämiesten Säätiön ja TTS:n rahoituksella. Työtä ohjasi Koneyrittäjien liitto ry:n, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry:n, Metsäteollisuus ry:n, Metsähallituksen, Metsänhoitajaliitto ry:n, Puuliitto ry:n ja Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n edustajista nimetty ohjausryhmä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Aki Jouhiaho, Työtehoseura ry, aki.jouhiaho(at)tts.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.