Helsingin Yliopiston Metsätieteiden laitoksen kansainvälinen Atlantis-maisteriohjelma (Suomi-Ruotsi-USA)

maanantai, 01.08.2011

Opiskelin viime kevätlukukauden (15.01–03.06.2011) Ruotsin maatalous-metsätieteellisessä yliopistossa (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU), joka sijaitsee aivan eteläisimmässä Ruotsissa, Skånen idyllisissä maisemissa, Alnarpin kampuksella. Ruotsissa opiskelemani lukukausi on osa suorittamaani kansainvälistä maisteriohjelmaa, johon kuuluu lisäksi yksi lukukausi Suomessa, Helsingin Yliopistossa, ja yksi koko lukuvuosi USA:ssa. Suomen osuuden suoritin jo viime syksynä, ja nyt elokuussa on tarkoitus lähteä Pohjois-Carolinaan, USA:han suorittamaan viimeiset kurssit sekä kirjoittamaan gradua eli toisin sanoen päättämään opinnot.

Ruotsissa opiskelin yhteensä 30 opintopistettä, mikä piti sisällään kaksi laajaa kurssia. Molemmat kurssit kuuluivat SLU:n joka vuosi järjestämään Euroforester-maisteriohjelmaan, joka kerää vuosittain nelisenkymmentä opiskelijaa Ruotsiin opiskelemaan päivänpolttavia metsäkysymyksiä kansainvälisessä ilmapiirissä. Opiskelijat tulevat pääosin Itä-Euroopasta mutta myös mm. Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä muualta Euroopasta. Ensimmäinen kurssi talvella käsitteli kansallista ja kansainvälistä metsäpolitiikkaa. Kurssi oli hyvin rakennettu, ja saimme opetusta lukuisilta vierailevilta luennoitsijoilta ympäri maailmaa.

Kaukaisimmat vieraat tulivat Uruguaysta sekä USA:sta ja lähimmät naapurimaasta Tanskasta. Toinen keväämmällä järjestetty kurssi käsitteli jaloja lehtipuita, niiden historiaa, metsänhoitoa ja ekologiaa. Koska eteläinen Ruotsi sijaitsee eri kasvillisuusvyöhykkeellä (lauhkea lehti- ja sekametsävyöhyke) kuin muu Ruotsi (ja Suomi), pääsimme tutustumaan jaloihin lehtipuulajeihin niiden luontaisessa ympäristössä. Kurssi piti sisällään useita harjoituksia ja ekskursioita, joista laajin suuntautui Itä-Puolaan, Bialowiezan mystiseen kansallispuistoon.

Olen erittäin tyytyväinen Ruotsissa viettämääni aikaan. Opinnot olivat hyvätasoisia ja lisäksi tarjoutui hyvä mahdollisuus muistella ja opiskella ruotsin kieltä. Opinnot olivat toki englanniksi, mutta muuten normaali arki hoitui ruotsin kielellä. Lisäksi saavutin huippuarvosanat molemmista kursseista, mikä oli tärkeää, koska kurssit luetaan osaksi Yhdysvalloissa suoritettua tutkintoa. USA:ssa arvosanoilla on perinteisesti ollut isompi rooli kuin Suomessa tai Ruotsissa.

Tahdon kiittää Metsämiesten Säätiötä taloudellisesta tuesta, jota se osoitti minulle opintojeni aikana Ruotsissa. Mielestäni tämäntapainen tukeminen kannustaa ja motivoi opiskelijoita edistymään opinnoissa ja erityisesti ottamaan osaa kansainväliseen toimintaan, mistä on aina suurta apua tulevaisuuden kuvioissa ja haasteissa.

Lisätietoja:

MMK Aaron Vuola, Helsingin Yliopisto, aaron.vuola(at)helsinki.fi, puh. 050 539 2583

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.