Luonto-Liiton metsäryhmä aloitti metsiensuojeluaineiston kartoitus- ja tallennustyön

maanantai, 30.01.2012

Suomen metsämuseo Lustossa on merkittävät kokoelmat metsätaloutta käsittelevää aineistoa ja museon näyttelyt ovat käsitelleet metsiä pääasiassa metsien hakkuiden näkökulmasta. Luston ja Työväenmuseo Werstaan toimesta alettiin vuonna 2010 kerätä metsiensuojelusta kertovaa aineistoa. Näiden museoiden hankkeessa päästiin aineiston keruussa kuitenkin vasta alkuun, ja näin ollen Luonto-Liiton metsäryhmä päätti vuonna 2011 jatkaa tärkeää työtä metsiensuojeluaineiston tallentamiseksi Luston kokoelmiin.

Metsiensuojelun voidaan katsoa alkaneen Suomessa tehostuneesti 1990-luvun alussa, jolloin alettiin toteuttaa vanhojen metsien suojeluohjelmaa. Tuolloin perustettiin myös Luonto-Liiton metsäryhmä, joka on vuosien varrella kartoittanut laajasti metsiä eri puolilla Suomea ja naapurimaissa. Mikään muu taho ei ole toteuttanut yhtä mittavia kartoituksia ja metsäryhmän ansioksi voi myös katsoa noin 100 000 metsähehtaarin suojelun Suomessa.

Vuosien varrella on luonnollisesti kertynyt valtavat määrät materiaalia, joka sijaitsee luonnonsuojelujärjestöjen toimistoilla ja isolta osin aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden kodeissa. Materiaalia ei ole systemaattisesti kartoitettu eikä järjestelty, joten sen saattaminen museon kokoelmiin tutkijoiden ja museokävijöiden hyödynnettäväksi on ollut haastavaa. Aineiston kokoamisessa merkittävää onkin ollut se, että kokoaja on tuntenut metsiensuojelun historiaa ja erityisesti keskeiset metsiensuojelun toimijat.

Syksyn 2011 aikana toteutettiin kartoitus siitä, mitä aineistoa on olemassa eri luonnonsuojelujärjestöillä ja itsenäisillä vapaaehtoistoimijoilla. Metsämuseo Luston kokoelmiin saatiin toimitettua jonkin verran materiaalia, mutta työ on hidasta. Museon kokoelmiin tallennettaessa ei riitä pelkkä esineen, valokuvan tai muun materiaalin toimittaminen museoon vaan kaikesta on oltava tarkat tiedot siitä, mistä on kyse.

Seuraavaksi on tarkoitus jatkaa aineiston keruuta ja löytää lisää resursseja tallennustyön toteuttamiseen. Arvokasta olisi tehdä keskeisten toimijoiden haastatteluja, koostaa karttatietoa ja koota valokuvien tietoja. Museon kokoelmiin tallennettavaa materiaalia olisi hyvä myös saada digitoitua.

Metsämiesten Säätiön apurahan lisäksi syksyn 2011 hanketta on rahoittanut Kansan sivistysrahasto. Tallennustyössä on yhteistyötahona ollut Suomen metsämuseo Lusto. Aiemmin hankkeeseen on osallistunut myös Työväenmuseo Werstas.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Emilia Pippola, Luonto-Liitto, emilia(at)emiliapippola.com,
puh. 050 540 2551

Metsävastaava Lauri Kajander, Luonto-Liitto, lauri.kajander(at)luontoliitto.fi,
puh. 045 117 9610

www.metsablogi.wordpress.com/tag/metsiensuojelun-historia

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.