Metsäenergialaskukirja biotalouden tarpeisiin

keskiviikko, 22.10.2014

Kansallinen biotalousstrategia edellyttää myös alan osaamisen kehittämistä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun oppikirjasarjassa julkaistu ”Metsätoimihenkilön energialaskuoppi” sisältää käytännönläheisiä laskutehtäviä ammattikorkeakoulutason ja yliopiston kandidaattitason opiskeluun. Sähköinen oppikirja on uudenlainen oppimisympäristö linkkeineen.

Kirjassa on kaikkiaan 167 sivua laskutehtäviä mallivastauksineen. Metsätoimihenkilön energialaskukirja sai alkunsa Seinäjoen ammattikorkeakoulun elintarvike ja maatalouden yksikössä ja Helsingin yliopiston maataloustieteen laitoksella laadittujen laskuharjoitustehtävien pohjalta. Tehtävien ollessa hajallaan tietokoneen levyasemilla ja luentoaineistoissa, nähtiin tarpeelliseksi koota materiaalit yhteen kirjaan. Toisaalla havaittiin, ettei metsätoimihenkilöille suunnattua suomenkielistä energia-alan laskuoppikirjaa ole ollut olemassa.

Myös käytännön metsätalous osallistui kirjan toteutukseen yhdessä Helsingin yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Oppikirjahanke toi saman pöydän ääreen biotalouden eri toimijoita. Tarkoitus on ollut välittää lämpöyrittäjätason ja suuren voimalaitoksen ajatusmaailmaa ja toiveita metsäpäähän, koska viime aikoina metsätoimihenkilöitä on alkanut työllistyä suurten energialaitosten organisaatioihin, haketusrenkaisiin ja energiaosuuskuntiin.

Metsämiesten Säätiö on ollut kirjahankkeen päärahoittajana. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö ovat kannustaneet kirjan tekemiseen.

Kirjan bibliografiset tiedot ovat seuraavat:

Lauhanen, R. , Ahokas, J. , Esala, J. , Hakonen, T. , Sippola, H. ,
Viirimäki, J. , Koskiniemi, E. , Laurila, J. & Makkonen, I. 2014. Metsätoimihenkilön energialaskuoppi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 6: 167 s.

Lisätietoja:

Yksikön tutkimus- ja kehittämispäällikkö, dosentti Risto Lauhanen, SeAMK Oy, elintarvike ja maatalous,
risto.lauhanen(at)seamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.