Metsätalouden puhtaan tuoton osuus on noussut

keskiviikko, 25.05.2011

Tutkimus ”Metsäverotus – pinta-alaverotuksesta siirtymäkauden kautta myyntituloverotukseen” kuvasi ensin Suomessa vuodesta 1922 voimassa olleen pinta-alaverotuksen pääperiaatteita. 1980-luvun ja vielä 1991 alun veromuutokset lisäsivät tilakohtaisten vähennystekijöiden merkitystä ja pienensivät valtakunnallisia keskimääräisiä vähennyksiä.

Monesta syystä pinta-alaverotuksesta luovuttiin nopealla aikataululla vuonna 1993 samassa yhteydessä, kun ansio- ja pääomatulot eriytettiin. Puun myyntitulojen verotuksessa siirryttiin todellisten tulojen ja menojen verottamiseen suhteellisella pääomaverokannalla. Muutoksen piti olla metsänomistajalle edullinen.

Toinen nopea veromuutos tehtiin vuonna 2008, kun Venäjän puutullien takia kotimaisilla tilapäisillä verohelpotuksilla koetettiin lisätä puuntarjontaa.

Kokonaisuudessaan ei ole olemassa 1980-luvulta lähtien viimeisimpiin 2009 tilastoihin perustuvia arvioita metsätalouden todellisten maksettujen verojen suuruudesta suhteessa kantorahatuloihin. Maksetut verot määräytyvät puhtaan tuoton perusteella. 13 vuoden siirtymäajan loputtua 2005 näyttää siltä, että metsätalouden puhdas tulo määrittyy suhteessa kantorahatuloihin aikaisempia vuosikymmeniä korkeammalle tasolle. Tämä tarkoittaa verotuksen kiristymistä.

Asiaa pitää seurata tulevina vuosina. Valtio on hyötynyt lisääntyneistä metsäveroista niin, että Kemera-rahojen ruuhkat pitäisi purkaa. Lisäksi kunnat ansaitsevat selkeän osuuden metsäverotuloista.

Tutkimuksen pdf-versiota ja tutkimusaineistoa taulukkolaskentamuodossa voi tilata sähköpostilla.

Lisätietoja:

Marko Taipale, marko.taipale(at)helsinki.fi, puh. 040 596 5870

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.