Opintomatka Pohjois-Suomeen

torstai, 20.01.2011

Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden laitoksen 4. vuosikurssi teki opintomatkan Pohjois-Suomeen syyskuussa 2010. Matkan tarkoituksena oli saada aitoa näkökulmaa Pohjois-Suomen metsätaloudesta; kuinka se ja porotalous ovat kytköksissä ja millaista metsänhoito on Lapissa.

Lähdimme Nikkarilasta Pieksämäeltä tiistaina 14.9. kohti Kuusamoa. Edessä oli lähes viikon opintomatka Pohjois-Suomen metsätalouteen tutustuen. Kuusamossa vierailukohteemme oli suurpetokeskus, jossa tutustuimme turvallisesti metsiemme suurpetoihin ja metsätalouden vaikutuksiin niiden elinympäristöissä. Tutustuimme Pohjois-Suomen suurimpaan yksityiseen puunjalostajaan, Pölkky Oy:öön. Kierroksen yhteydessä kävimme keskustelua sahateollisuuden tämän hetkisestä markkinatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Iltapäivällä tutustuimme kansallispuistossa Karhunkierrokseen ja Oulankajoen metsätaloudelliseen historiaan. Keskustelimme myös paikallisten poromiesten kanssa porotalouden merkityksestä, petoeläinten metsästyksestä sekä metsätalouden vaikutuksesta poroelinkeinoon.

Saimme lisää tietoa ja kokemuksia Pohjois-Suomen historiasta ja luonnosta pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurimmassa kansallispuistossa. Urho Kekkosen kansallispuisto on perustettu suojelemaan Metsä-Lapin ja Perä-Pohjolan metsä-, suo- ja tunturiluontoa ja turvaamaan luontaiselinkeinojen kuten porotalouden sekä perinteisen retkeilyn edellytykset. Koilliskairan luontokeskuksen näyttelyssä tutustuimme syihin miksi Urho Kekkosen kansallispuiston aluetta kannattaa suojella. Pääsimme tutustumaan myös petolintuihin luontokeskuksen näyttelyssä, sillä kansallispuiston alue on keskeistä maakotkan esiintymisaluetta. Kansallispuiston jälkeen vierailimme Tankavaaran kultamuseossa.

Seuraavaksi uppouduimme Pohjois-Suomen kulttuuriin Saamelaismuseo Siidassa. Näyttelyssä kerrottiin saamelaisten elinkeinoista, kuten porotaloudesta sekä metsästyksestä ja miten tämä kulttuuri on muuttunut aikojen saatossa. Jatkoimme matkaa Norjan puolelle Altaan, missä tutustuimme Unescon kalliotaiteen maailman perintökohteeseen eli entisöityihin kalliomaalauksiin, jotka olivat tuhansia vuosia vanhoja. Palasimme jälleen Suomeen ja Pallas-Yllästunturin Kansallispuistossa tutustuimme suomalaiseen tunturimaisemaan. Kiersimme vaellusreittejä pitkin tunturin huipulle ja tutustuimme tunturikeskuksessa sijaitsevaan Metsähallituksen luontokeskukseen.

Rovaniemellä Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa pääsimme tutustumaan mm. Muuttuva Arktis-näyttelyyn, jossa esillä oli jääluola, revontuliteatteri, arktinen joki, tutkimusasemiin sekä arktiseen vuoden kiertoon. Viimeisenä aamupäivänä tutustuimme Lapin Metsämuseoon Rovaniemellä. Museossa pääsimme tutustumaan maamme metsätalouden hoitoon 1870-luvulta aina 1970-luvulle asti Pertti Viitasaaren opastuksella.

Opintomatkamme onnistui hyvin ja saimme uusia eväitä sekä uutta näkökantaa Pohjois-Suomen metsätaloutta, kulttuuria ja historiaa ajatellen. Ainakin osa meistä päätti vielä joskus palata kokemaan Lapin taikaa; joko etsimällä Lapista metsäalan työtä tai retkeilemällä vapaa-ajalla.

Lisätietoja:

Kirsi Nuutinen, kirsi.nuutinen(at)mail.mamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.