Suomen Metsäyhdistyksellä laajaa toimittajayhteistyötä vuonna 2011

keskiviikko, 25.01.2012

Kotimaan viestinnässä Metsäyhdistyksen tavoitteena on viestinnän keinoin turvata suomalaisten tuki metsien kestävälle käytölle ja siihen perustuvalle elinkeinotoiminnalle. Toimittajat ovat tässä avainasemassa. Yhteistyössä mukana olleilta toimittajilta saadun palautteen mukaan työ on ollut onnistunutta; palautteen keskiarvo oli 4,09 asteikolla 1–5, mikä on toimittajien tapauksessa todella hyvä tulos.

Taustatilaisuudet toimittajille

Suomen Metsäyhdistyksen toimittajayhteyksien tarkoitus on varmistaa, että valtakunnallisten ja maakunnallisten tiedotusvälineiden avaintoimittajilla on riittävät perus- ja ajankohtaistiedot metsäasioista. Osana tätä toimintaa järjestetään taustatilaisuuksia toimittajaryhmille ja tiedotusvälineiden toimituksille.

Toimintasuunnitelman mukaan toimittajaryhmille tai toimituksille piti järjestää viisi tilaisuutta, mutta peruutuksista johtuen tilaisuuksia oli vain kaksi.

Suomen freelance-journalisteille järjestettiin retki Lohjalle 28. huhtikuuta. Retkikohteena olivat Finnforestin Kerto-tehdas, Länsi-Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksen hakkuukohde sekä Pohjolan elämystila. Esitelmien aiheina olivat puurakentamisen tulevaisuus ja Metsä puhuu -tulevaisuushanke.

Ympäristötoimittajien yhdistykselle järjestettiin kansainvälisen metsän vuoden teemaretki Evolle yhdessä Metsähallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Tilaisuudessa professori Markku Kanninen alusti maailman ja metsäneuvos Heikki Granholm Euroopan metsistä. Yksi aihe oli Metsä puhuu -tulevaisuushanke.

Myös Ilkan ja Pohjalaisen toimituksille järjestettiin vierailu pohjanmaalaisen puutaloteollisuuden keskittymään ja Luoman puulle, ja myös Metsä puhuu –hanke oli aiheena, mutta retki jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanoton vuoksi.

Toimittajamatka ulkomaille

Metsäyhdistyksen perinteinen kotimaisille toimittajille tarkoitettu ulkomaanmatka järjestettiin 29.9.–1.10, ja se suuntautui Espanjaan. Tutustumiskohteita olivat muun muassa Stora Enson pakkaustehdas ja Torresin viinitila Barcelonassa, Metropol Parasol -kaupunkikeskus Sevillassa sekä läheinen kansallispuisto.

Matkalle osallistui 14 journalistia seuraavista tiedotusvälineistä: Aarre, Etelä-Suomen Sanomat, forest.fi, Kaleva, Ilmansuojelu, Kauppalehti, Maaseudun Tulevaisuus, Pohjolan Sanomat, Puu & Tekniikka, Rakennuslehti, Uusi Suomi ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto. Lisäksi mukana oli yksi freelance-toimittaja ja yksi freelance-valokuvaaja. Metsäsektorilta olivat Metsäyhdistyksen lisäksi edustettuina MTK, Metsähallitus, Metsäliitto, Metsäteollisuus ry ja Stora Enso.

Toimittajilta kerätyn palautteen keskiarvo oli 4,09 asteikolla 1–5, mikä on toimittajien tapauksessa todella hyvä tulos. Avoimien kommenttien perusteella matka onnistui ja vastasi osanottajien tavoitteita hyvin. Kaikki osallistuneet toimittajat vastasivat palautekyselyyn.

Matkaa ovat rahoittaneet paitsi Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö, myös matkalaiset itse sekä yhteistyökumppanit.

Lisätietoja:

Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhdistys,
hannes.mantyranta(at)smy.fi, puh. 050 351 2413

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.