Valtakunnan metsien inventoinnin historiikki ilmestyi

torstai, 20.02.2014

Suomen metsien inventoinnit muodostavat mielenkiintoisen aikasarjan metsien kehityksestä: ensimmäinen valtakunnan metsien inventointi (VMI) tehtiin jo 1920-luvulla. Tuloksena oli luotettava, numeraalisesti ilmaistu kuva Suomen metsävaroista. Inventointi osoittautui tarpeelliseksi ja vuonna 2014 aloitetaan jo 12. inventointikierros. VMI on siis vaikuttanut suomalaisessa metsätaloudessa ja laajemmin koko yhteiskunnassa yli 90 vuotta. Tässä hankkeessa kirjoitettiin ja julkaistiin 327-sivuinen kirja Valtakunnan metsien inventoinnit Suomen metsiä mittaamassa. Kirjan tarkoitus on herättää kiinnostusta inventointiprosessiin.

VMI koostuu tehtävästä ja ihmisistä, jotka sitä toteuttavat. Inventoinnin johtaja, professori Kullervo Kuusela totesi kuudennen inventoinnin tulosjulkaisun alkusanoissa, että metsävarojen inventoiminen on suuri ryhmätyö, jonka onnistuminen edellyttää, että jokainen siihen osallistunut tekee työnsä hyvin. Kirjoittamaan ryhtyessäni minua kiinnostikin miten tämä ihmisten ja tehtävien yhdistelmä on vuosikymmenien mittaan kehittynyt ja miksi. Kertaakaan ei inventointia ole päädytty toistamaan täsmälleen samanlaisena kuin aiemmin. Tämä on johtunut sekä tiedon kysyjien uudenlaisista tarpeista että menetelmien kehittymisestä.

VMI:n taustalla on ensimmäisestä inventoinnista lähtien ollut yhteiskunnan tarve saada aiempaa kattavampaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa metsien tilasta. Tämä on liittynyt pyrkimyksiin suunnitella metsävarojen rationaalista käyttöä kansantalouden tasolla. Jos ovat inventoinnit vaikuttaneet yhteiskuntaan, niin yhteiskuntakin on vaikuttanut inventointeihin, muuttamalla mittauskohdetta ja tavoitteita. Inventoinnin kehitystyö on vaikuttanut myös suomalaisen metsätieteen kehittymiseen.

Kirjassa esitellään toteutetut valtakunnan metsien inventoinnit, sekä ensimmäisen inventoinnin käynnistämiseen johtaneet syyt. Inventointien kehitystä ajaneita asioita sekä inventointien merkitystä käytännön metsätaloudessa, metsätieteen kehittymisessä ja yhteiskunnassa pohditaan.

Kirjan työstäminen aloitettiin vuonna 2010 Metsämiesten Säätiön tuella. Kirja ilmestyi helmikuussa 2014 Metsäkustannuksen kustantamana.

Lisätietoja:

MMM Reija Haapanen, Haapanen Forest Consulting, reija.haapanen(at)haapanenforestconsulting.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.