Virta vie ja torvi raikuu - muistellaan Väliväylän uittoaikoja

tiistaina, 18.11.2014

Luumäen-Valkealan uittoväylällä eli Väliväylällä uitettiin puuta vuosina 1890-1964. Väliväylällä uitettiin 74 vuoden aikana 100 miljoonaa tukkia Saimaan vesistöstä Kymijoelle ja aina edelleen Kotkaan. Väliväylän uittojen loppumisesta tuli heinäkuussa 2014 kuluneeksi 50 vuotta.

Kesällä 2014 uittoja muisteltiin väylän varrella viidessä eri tilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä 528 henkilöä. Tilaisuudet olivat entisten uittopiirien mukaisesti Rutolan, Huopaisen, Kannuskosken, Tirvan ja Jokelan alueilla. Tilaisuudet järjestettiin yhdessä paikallisten kyläyhdistysten kanssa. Tilaisuuksia varten tehtiin PowerPoint-esitys, josta nuorempi polvi saa käsityksen, mitä uitot sisälsivät. Samoin vanhoista valokuvista teetettiin 74 kpl A4-kokoisen laminoidun kuvan näyttely, joka oli esiteltävänä jokaisessa tilaisuudessa. Tilaisuuksiin oli kutsuttu vielä elossa olevia uittoveteraaneja, joita haastateltiin osassa tilaisuuksia. Joka tilaisuudessa yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun.

Järjestettyjen tilaisuuksien lisäksi uittokuvanäyttely oli mukana alueen kahdessa muussa kesätapahtumassa, joten noin 1000 henkilöä tutustui Väliväylän uittojen aikaan. Tiedotusvälineet julkaisivat uitoista yhteensä yhdeksän artikkelia.

Uittomuistelutilaisuuksia jatketaan kesän 2014 jälkeen tarpeen ja toiveiden mukaisesti. Vuoden 2014 loppupuolella kuvat viedään Kuusankosken kirjastoon kahdeksi viikoksi ja siellä järjestetään iltatilaisuus. Muista kirjastotilaisuuksista sovitaan erikseen. Keväälle 2015 on sovittu, että Lemin Tapiolassa muistellaan uittoja huhtikuussa. Jo tehdyistä veteraanien haastatteluista pyritään tekemään video, jota esitetään eri tilaisuuksissa, jotta uittojen aika ei unohdu. Kesän 2014 tilaisuuksissa keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa uittomuseo Väliväylän varrelle. Asiaa on työstetty edelleen. Uittokuvanäyttelyssä olleet kuvat ja muut järjestäjän hallussa olevat Väliväylän uittokuvat lahjoitetaan museolle, kun paikka varmistuu.

Ilman Metsämiesten Säätiön apurahaa ja mittavaa talkootyötä ei uittomuistelutilaisuuksia olisi voitu järjestää.

Lisätietoja:

Taloustieteiden maisteri Hilkka Mattila, hilkka.mattila(a)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.