Arjen elämän näköistä metsähistoriaa

torstai, 29.11.2012

Ihminen ja metsä -suurteos on ilmestynyt. Metsien hoidon, käytön ja merkityksen kehittymistä valottavassa suurteoksessa tarkastellaan metsiä kansallisen luonnonvaran, suomalaisen elinympäristön ja muuttuvan yhteiskunnan kannalta. Kirjahankkeesta on vastannut Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos.

Teos muodostuu kolmesta itsenäisestä osasta. Kukin ajanjakso keskiajalta aina 2000-luvulle edustaa selkeästi omaa kehitysvaihettaan suomalaisessa metsähistoriassa. Runsaasti kuvitetun teoksen lähestymistapa on kokemushistoriallinen: kuinka ihminen on eri aikakausina ja erilaisissa tilanteissa kokenut metsän, millaiseksi hän on sen mielessään jäsentänyt ja miten elänyt sen kanssa. Teoksen kokoaa toimittajan yhteenveto.

Metsämiesten Säätiö on toiminut tämän tutkimus- ja kirjahankkeen merkittävä rahoittaja. Metsämiesten Säätiön rahoituksen turvin kirja on voitu toimittaa mm. maakuntakirjastoihin ja -arkistoihin, historian laitoksille, metsäalan kirjastoille sekä lukuisille median edustajille.

Perinteisessä agraariyhteiskunnassakaan ihmisen suhde metsään ei ollut yhtenäinen, vaan oli olemassa useita erilaisia käsityksiä metsästä, sen arvosta ja hyödyntämisestä. Varhaisteollinen toiminta perustui kuitenkin koko Suomessa suurelta osin puuhun. Ajanjaksolla 1850–1950 metsätalous kaupallistui ja luontoistalous supistui. Metsätyöt lomittuivat luontevasti maaseutuyhteisön vuotuisrytmiin, paransivat tilattoman väen elinoloja ja pitivätyhdessä puukauppojen kanssa pientilavaltaisen maatalouden elinvoimaisena aina 1950-luvulle asti.

Jälleenrakennusvuodet ja 1960-luvulla kiihtynyt yhteiskunnan rakennemuutos vaikuttivat suuresti metsänkäyttötapoihin. Elintason nousu ja metsätalouden kehitys korostivat metsän taloudellisia merkityksiä. Yhälaajemmat kansanjoukot etsivät myös metsästä virkistystä ja koskematonta luontoa. Syntyi pohja arvoristiriidalle, joka 1960-luvulta lähtien alkoi näkyä erilaisina ympäristökonflikteina. Metsän taloudellinen arvo pysyi monille suomalaisille tärkeänä 2000-luvulle asti, mutta yksipuolisesti puun tuottamiseen keskittyvät metsänhoidon menetelmät kyseenalaistettiin yhä voimakkaammin.

Heikki Roiko-Jokela (toim.)
Ihminen ja metsä – kohtaamisia arjen historiassa
ISBN 978-952-6612-00-3 (koko teos)
372 + 388 sivua, sidottu
Kustantajan hinta 120 euroa

  • Osa 1 Jaana Luttinen: Metsän hahmottaminen ja haltuunotto (1500–1850)
  • Osa 2 Erkki Laitinen: Luontoistaloudesta kaupalliseen metsätalouteen (1850–1950)
  • Osa 3 Janne Haikari: Metsän muuttuva merkitys (1950–2000)

Lisätietoja:

Kustannuspäällikkö Satu Rantala, Metsäkustannus Oy, satu.rantala(at)metsakustannus.fi,
puh. 040 829 0260

Dosentti, FT Heikki Roiko-Jokela, Jyväskylän yliopisto, heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi, puh. 040 805 3995

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.