Englanninkielinen Metsäkoulu-kirja on ilmestynyt

keskiviikko, 15.06.2011

Käytännönläheinen käsikirja suomalaisesta metsätaloudesta on ilmestynyt englanniksi. Finnish Forestry Practice and Management on englanninkielinen erikoispainos Metsäkoulu-kirjasta. Kirja kertoo Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsien hoidosta niin, että lukijalle syntyy hyvä kuva metsien kasvun ja metsien käytön perusteista. Se sopii oppimateriaaliksi Suomeen töihin tulevalle metsäammattilaiselle ja ulkomaille lähtevälle opiskelijalle.

Runsaasti kuvitetussa kirjassa käsitellään seikkaperäisesti ja käytännöllisesti metsänkasvatuksen lähtökohdat, metsien uudistaminen, taimikonhoito ja harvennushakkuut. Monikäyttö ja metsäluonnon monimuotoisuus ovat myös tärkeää osa kirjaa. Sertifiointia, puukauppaa, puutavaran mittausta ja metsätalouden kannattavuutta käsittelevät luvut auttavat lukijaa hahmottamaan suomalaisen perhemetsätalouden kysymyksiä.

Kirja auttaa ulkomaista opiskelijaa orientoitumaan suomalaiseen metsätalouteen ja metsäasioiden opiskeluun. Termit ja metsätalouden erityispiirteet on helppo omaksua tekstien, runsaan kuvituksen, sanaston ja hakemiston avulla. Finnish Forestry Practice and Management on myös suomenkielisen tai Suomeen töihin tulevan ammattilaisen kirja.

Kirjoittajina on toiminut laaja joukko parhaita asiantuntijoita ja käytännön ammattilaisia. Käännöksestä ovat vastanneet Erkki Pekkinen ja Seppo Tammiruusu ja kielentarkastuksesta John Christison. Metsämiesten Säätiö on tukenut kirjan käännöstyötä.

Englanninkielinen kirja on pääosin vuonna 2011 päivitetyn Metsäkoulu-kirjan 7. painoksen mukainen. Metsäkoulu-kirja on käännetty venäjäksi nimellä Metsätalouden perusteet Suomessa (v. 2006) ja ruotsiksi vuonna 2007 nimellä Skogsbrukets handbok.

Finnish Forestry Practice and Management
Satu Rantala (toim.)
271 s.
ISBN 978-952-5694-62-8
Metsäkustannus Oy
58 €

Lisätietoja:

Vs. kustannuspäällikkö Satu Rantala, Metsäkustannus Oy, satu.rantala(at)metsakustannus.fi,
puh. 020 772 9138

www.metsakustannus.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.