Koulutuspaketti tukemaan metsäsuunnittelupalveluiden uudistamista

keskiviikko, 16.02.2011

Metsänomistajapalveluihin liittyvä työ on muutostilassa. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa toteutetut tutkimushankkeet ovat tuottaneet muutoksen toteuttamista tukevia tuloksia. Metsäsuunnittelun ja -neuvonnan ammattilaisille on kehitetty työpaja -tyyppinen koulutuspaketti, joka tarjoaa välineitä metsänomistajatyöhön. Koulutuspaketti toteutetaan työyhteisössä työpajana, jossa nykyistä työtä, asiakkaita ja muutostarpeita tarkastellaan yhdessä. Koulutuspaketti rakentuu tutkimustulosten esittelyn ja työyhteisölle esitettävien kysymysten vuoropuheluna.

Työpajan materiaali sijoitetaan tietoverkkoon, ja koulutuksissa tuotettuja tuloksia kootaan aineistoksi tutkijoille ja käytännön työn kehittäjille. Koulutusmateriaali pilotoidaan alkuvuodesta 2011, minkä jälkeen päätetään sopivasta jakelutavasta. Mahdollisuuksien mukaan myös tutkijat osallistuvat koulutuksiin.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikkö ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) ovat tutkineet yksityismetsäsuunnittelua tiiviissä yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa. Tutkimusten keskeinen lähtökohta on ollut metsäsuunnittelijan työn muutos. Metsäkeskukset ovat olleet tärkeä käytännön yhteistyökumppani tutkimuksissa, joiden tuloksena on vuosien 2009 ja 2010 aikana pidetty kahdeksan kongressiesitystä ja tuotettu kolme tieteellistä julkaisua. Tulosten hyödyntämistä on edistetty koulutuspaketin lisäksi kotimaisilla julkaisuilla:

Uudenlaista näkökulmaa metsäneuvontaan tuotettiin neuvontatilanteen vuorovaikutusta tutkimalla. Oletuksena on, että metsäneuvonnan vaikuttavuus paranee, kun neuvoja harjaantuu kiinnittämään huomiota vuorovaikutukseen ja metsänomistajan oppimiseen. Vuorovaikutustutkimuksen keskiössä ovat olleet kielen käyttö ja keskustelijoiden (metsäsuunnittelija ja metsänomistaja) välinen keskusteluyhteys (intersubjektiivisuus); sen vahvistaminen, uudistaminen ja ylläpitäminen. Koulutuspakettiin on koottu alustavia tuloksia, joita on esitetty kotimaisilla ja kansainvälisillä kasvatustieteiden tutkimuspäivillä.

Metsämiesten Säätiö on tukenut tutkimusta vuosina 2009–2010.

Lisätietoja:

Raili Hokajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk), Luonnonvara-alan yksikkö,
rali.hokajarvi(at)oamk.fi, puh. 010 272 2200

Teppo Hujala, Metla, Joensuun toimipaikka, teppo.hujala(at)metla.fi, puh. 010 211 3288

Jukka Tikkanen, Oamk, Luonnonvara-alan yksikkö, jukka.tikkanen(at)oamk.fi, puh. 010 272 3290

Outi Virkkula, Oamk, Luonnonvara-alan yksikkö, outi.virkkula(at)oamk.fi, puh. 010 272 3409

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.