Metsä puhuu -tulevaisuushanke kehitti laajaa yhteistyötä metsäalan sisällä ja sen ulkopuolelle

keskiviikko, 25.01.2012

Metsäyhdistys käynnisti vuonna 2009 kokonaan uuden hankkeen, joka sittemmin sai nimen Metsä puhuu -tulevaisuushanke. Vuoden 2011 aikana hanke aloitti useita uusia toimintamuotoja. Niistä useimpia jatketaan vuonna 2012, mutta samaan aikaan metsäalalla arvioidaan, mitkä toimista otetaan pysyvään käyttöön.

Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen takana on metsäalalla pitkään tunnettu huoli kansalaisten ja yhteiskunnan päättäjien tuen hupenemisesta ja työvoiman saannista metsäalalle. Hankkeen tavoitteena on palauttaa suomalaisten usko metsäalaan merkittävänä tulevaisuuden elinkeinona. Viestinnän tavoitteet asetettiin vuoteen 2014, mutta tässä vaiheessa viestinnän suunnittelu ulottuu vuoden 2012 loppuun. Hankkeen viestinnän kohderyhmiä ovat metsäala itse ja yläkouluikäiset nuoret.

Vuonna 2009 aloitettua hankkeen suunnittelua jatkettiin vuonna 2011 yhteistyössä viestintätoimisto Hill & Knowltonin ja alalta kootun ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hankkeen johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. Johtoryhmän päätehtävä on metsäalan sitouttaminen hankkeen tavoitteisiin. Vuoden 2010 puolella aloitettua metsäalan sitouttamistyötä hankkeen tavoitteisiin ja osallistumiseen jatkettiin vuoden 2011 puolella intensiivisesti.

Hankkeen nuorisokampanja aloitettiin samana päivänä, 9. helmikuuta, kuin kouluissa oli Metsävisan alkukilpailut. Metsävisan osanottajia ohjattiin tutustumaan vasta avattuihin hankkeen nuorisosivuihin. Samana päivänä pidettiin tulossa olleisiin eduskuntavaaleihin kytketty, metsäalalle ja sidosryhmille suunnattu korkean tason tapahtuma vaalipaneeleineen elokuvateatteri Bio Rexissä Helsingissä.

Vuoden 2010 aikana toiminnan päätarkoitus oli sitouttaa metsäalaa kampanjan toimintaperiaatteisiin. Vuoden vaihtuessa todettiin, että tätä toimintaa on syytä jatkaa, ja niinpä hanketta on esitelty lukuisille metsäalan tahoille myös vuonna 2011.

Myös Puhuvien tukipuiden verkostoa kartutettiin, ja tukipuiden työtä helpottavaan viestintäkoulutukseen osallistui noin 40 henkeä metsäalan eri organisaatioista. Koulutus on saanut erittäin hyvän palautteen, joskin tukipuiden toiminnassa hankkeen hyväksi on toivomisen varaa. Toimintaa on tarkoitus jatkaa, mikäli rahoitus järjestyy.

Vuoden aikana pyrittiin käynnistämään toiminta, jossa metsäalan oppilaitosten opiskelijat esimerkiksi osana viestinnän tai muita opintojaan vierailisivat lähialueensa yläkouluilla kertomassa metsäalasta työ- ja opiskelupaikkana, sekä toimittaisivat näistä vierailuista eri teknisin menetelmin tuotettuja raportteja hankkeen verkkosivulle. Tätä varten tehtiin erityinen koulukäyntimallikin, mutta toiminta on käynnistynyt nihkeästi. Tavoitetta ei kuitenkaan ole hylätty vuoden 2012 osalta.

Vuoden aikana käynnistettiin myös yhteistyö peruskoulujen oppilaiden ohjaajien (opo) alueyhdistyksen kanssa. Tavoitteena oli järjestää yhdistysten kanssa alueellisia metsäteemapäiviä ja kertoa heille metsäalan mahdollisuuksista opiskelu- ja työpaikkana peruskoulun jälkeen. Teemapäivä järjestettiin kaikkiaan kolme: Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Päijät-Hämeen opo-yhdistysten kanssa. Toimintaa jatketaan vuonna 2012.

Vuoden aikana kartutettiin myös hankkeen ruotsinkielistä materiaalia. Sekä animaatio että Mitä yhteistä on -esitys ruotsinnettiin ja lisäksi tehtiin useita ruotsinkielisiä verkkosivun Työelämä-osan metsäammattilaisten haastatteluita. Verkkosivulla järjestettiin kaksi kilpailua yläkouluikäisille nuorille ja lisäksi verkkosivun Twitter- ja Facebook-osissa on välitetty tietoa kaikista hankkeen tietoon tulleista metsäalan uusista tuotteista, keksinnöistä ja innovaatioista.

Loppuvuoden 2011 toimintaa leimasi erityisesti Hyvissä hommissa -TET-kampanja, jota rakennettiin viestintätoimisto Recommendedin kanssa. Kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni metsäalan työnantaja hankkisi peruskoulun yläkoululaisia työelämään tutustumis- eli TET-jaksolle, ja hoitaisi jaksot niin, että jaksolaiselle jäisi metsäalasta hyvä muisto.

Tavoite oli myös, että jokainen TET-jaksolaisia ottava työpaikka haastaisi yhteistyökumppaninsa tekemään saman, ja että kaikki TET-paikat ilmoitettaisiin Hyvissä hommissa -kampanjalle. Saamalla mahdollisimman suuren määrän TET-jaksoja metsäala voisi osoittaa sitoutuneisuutensa nuorisoon. Kampanja ei ole edennyt odotusten mukaan ja metsäalan into on ollut laimeaa. Toimia kuitenkin tehostetaan alkuvuodesta 2012.

Loppuvuoden aikana viestintätoimiston kanssa suunniteltiin myös vuoden 2012 toimintaa, ennen muuta Metsävisan yhteyteen järjestettävää katu- ja elokuvateatterikampanjaa.

Metsämiesten Säätiö on hankkeen päärahoittaja Suomen Metsäsäätiön ohella. Monet metsäalan muut tahot ovat osallistuneet hankkeen rahoitukseen pienemmillä summilla.

Lisätietoja:

Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhdistys, hannes.mantyranta(at)smy.fi,
puh. 050 351 2413

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.