Metsäalan sähköiset kurssi- ja tietokirjat kirjastoihin

torstai, 31.01.2019

Metsäalan opinnoissa laajasti käytettäviä oppi- ja kurssikirjoja on nyt käytettävissä myös sähköisinä. Metsäkoulutus ry:n ja Metsäkustannuksen yhteishankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä kurssikirjojen saatavuutta niiden sähköistämisellä. Hanke paransi merkittävästi tieto- ja kurssikirjojen saatavuutta oppilaitoskirjastoissa.

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa pilottihankkeessa selvitettiin opiskelijoiden, opetushenkilökunnan sekä oppilaitoksia palvelevien kirjastojen toiveita ja oppimateriaalitarpeita. Hankkeessa testattiin erilaisia julkaisumuotoja ja niiden toimivuutta erilaisilla teknisillä alustoilla ja rakennettiin toimivat prosessit, joilla toiminta pystytään jatkossa vakiinnuttamaan. Hankkeen myötä kasvoi tietämys sähköisen julkaisemisen kokonaisuudesta. Prosesseissa tulee huolehtia niin teosten tekijänoikeuksien omistajien, eli kirjoittajien ja kuvaajien, sekä kustantajan oikeuksien asianmukaisesta hallinnasta. Samalla järjestelmän tulisi olla mahdollisimman helppo ja edullinen käyttää sekä hallinnoida. 

Hankkeessa sähköisinä julkaistut teokset ovat ostettavissa sähkökirjojen välittämisen ja myynnin kaupalliselta toimijalta. Käytettävässä Ellibsin palvelussa pyritään nimenomaan joustavaan kirjastokäyttöön. Oppilaitoskirjastot pystyvät hankkimaan sähkökirjoihin kulloinkin sopivimman lisenssimuodon, jossa lainaajia voi olla joko useita yhtä aikaa tai, kuten painetuilla kirjoilla, yksi lainaaja kerrallaan. Käyttäjille kirjastolainat ovat muiden lainojen tapaan maksuttomia. Myös yksittäiset kuluttaja-asiakkaat voivat ostaa nyt julkaistuja e-kirjoja. Pilottihankkeessa teoksia on julkaistu sekä mobiilikäyttöön soveltuvassa ePub-muodossa että suuremmilla näytöillä hyvin toimivassa pdf-muodossa. Teoksista osa on suojattu ns. vesileimalla ja osa on suojattu vahvemmalla DRM-suojauksella. 

Tarjolla olevan Metsäkustannuksen kirjavalikoiman näkee kootusti palveluntarjoajan sivuilta:
https://www.ellibs.com/fi/books/publisher/0/metsakustannus

Tammikuussa 2019 saatavilla ovat seuraavat Metsäkustannuksen kirjat:
Metsäverokirja 2019, Uuden metsänomistajan kirja, Tapion taskukirja, Sahaamaan, Metsätyypit – kasvupaikkaopas, Suotyypit ja turvekankaat – kasvupaikkaopas, Metsänkasvatus – menetelmät ja kannattavuus sekä Metsäpuiden sienitaudit.

Metsämiesten Säätiön tukeman pilottihankkeen jälkeen metsäalan e-kirjojen julkaiseminen jatkuu kustantajan omin resurssein.

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Sanna Nyman, Metsäkustannus/Tapio Palvelut Oy, sanna.nyman(at)metsakustannus.fi,
puh. 040 596 2200

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.