Seinäjoen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat Skotlannissa

perjantai, 08.05.2015

Seinäjoen ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoiden metsätalousinsinööriluokka tutustui opintomatkallaan Skotlannin metsätalouteen huhtikuussa 2015. Matkalle osallistui yhteensä 13 opiskelijaa. Matkalla tutustuimme Skotlannin metsätalouteen, metsien hoitoon sekä kansainväliseen toimintaan metsäalalla. Retken kohteeksi valikoitui Inverness joka sijaitsee Skotlannin pohjoisosassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä University of the Highlands and Islandsin kanssa, josta saimme korvaamatonta apua John Christisonilta matkamme suunnitteluun.

Matkamme alkoi tutustumisella Perthissä sijaitsevaan Kinnoull Hillin arboretumiin, jossa saimme kattavan katsauksen Skotlannissa kasvavista puulajeista. Puulajipuisto sijaitsi jyrkässä mäessä ja rajautui jyrkälle kalliolle, josta avautui upeat näkymät yli Perthin kaupungin.

Seuraavana päivänä vierailimme Invernessin Glenmore Forest Parkissa, jossa opas Brian Duff esitteli meille puiston metsien hoitoa sekä metsien ennallistamista Skotlannissa.

Gordon Timberin sahalla pääsimme näkemään paikallisen sahan toimintaa. Puuta hankitaan pääasiassa valtiolta, yritysten ja yhteisöjen metsistä sekä yksityisiltä metsän omistajilta. Huomattavaa oli, että saha käytti useita eri puulajeja raaka-aineenaan. Skotlannin puukaupassa puutavaran mittayksikkönä käytetään tonneja, kun Suomessa olemme tottuneet puhumaan kiintokuutioista. Perinteisen sahatavaran lisäksi sahalla valmistettiin huomattavat määrät maataloudessa karjan ja lampaiden aitaamiseen käytettäviä aitatolppia.

Pääsimme näkemään myös Gordon Timberin koneellista puunkorjuuta, jossa korjattiin viime talven myrskytuhojen vaurioita. University of the Highlands and Islandsin opettaja John Christeson luennoi luokallemme Skotlannin metsien kasvatuksesta ja metsien monimuotoisuuden ylläpitämisestä. Hän vei meidät tutustumaan koulun opintometsään, jossa saimme läpileikkauksen skotlantilaisesta metsänkasvatuksesta, aina taimikkovaiheesta päätehakkuuseen saakka. Erityisesti sitkankuusen kasvu oli mieleenpainuvaa, sillä päätehakkuukypsän metsän ikä on vain 40-45 vuotta. Christesonin mukaan Skotlannissa ei juurikaan tehdä harvennushakkuita vaan metsää kasvatetaan ilman hoitotoimenpiteitä taimikosta suoraan päätehakkuuseen asti. Syynä tähän olivat suuret myrskytuhoriskit ja kuitupuun heikko kysyntä.

Matkan aikana vierailimme myös Loch Nessin järven rannalla, joka sijaitsee aivan Invernessin kupeessa. Järven rannalla kasvoi vanhaa lehtipuustoa, jotka ympäröivien rinteiden kohotessa vaihtuivat havupuumetsiksi.

Matkan viimeisenä kohteena oli kierros Invernessin alueen viskitislaamoille. Yli sadan vuoden kokemus  velvoittaa viskin valmistajia vaalimaan perinteitä. Vielä nykyäänkin valmistuksessa käytettävät isot, yli 40 000 litran mäskitankit on valmistettu sitkankuusesta. Viskin kypsymisessä käytettävät tammitynnyrit tuodaan Kanadasta ja Ranskasta, jossa puun laatu vastaa paremmin kypsytyksessä vaadittua tasoa.

Haluamme kiittää Metsämiesten Säätiötä ja Suomen Metsäsäätiötä antamastanne tuesta opintoretkeämme kohtaan. Myönnetty tuki osoittautui merkittäväksi tekijäksi kansainvälisen opintomatkan järjestämisessä.

Lisätietoja:

Opiskelija Turkka Nuuhkarinen, turkka.nuuhkarinen(at)seamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.