Taksaattoriklubin Ranskan matka

keskiviikko, 20.05.2015

Taksaattoriklubi järjesti matkan Ranskan Nancyyn 8.–11.4.2015. Matkan tarkoituksena oli tutustua Ranskan metsätalouteen erityisesti klubin jäseniä kiinnostavista näkökulmista, saada uusia tutkimusta ja käytännön toimintaa palvelevia ideoita sekä verkostoitua ranskalaisten saman alan toimijoiden kanssa. Matkalle osallistui yhteensä 12 Taksaattoriklubin jäsentä.

Tutustumis- ja vierailukohteemme edustivat ranskalaista metsää ja metsätaloutta sekä tutkimuksessa että käytännössä toimivia metsäorganisaatioita. Tutustuimme mm. maatalous- ja metsätieteellisen yliopiston AgroParisTechin metsäyksikköön, valtakunnan metsien inventointia hoitavan Institute National de l'Information Géographique et Forestière (IGN):n aluetoimistoon, Suomen Metsähallitusta vastaavan Office National des Forêts (ONF):n aluetoimistoon sekä maatalouden tutkimuslaitos INRA:n metsätieteisiin keskittyneeseen yksikköön.

Vierailuohjelmamme ensimmäisenä päivänä tutustuimme Ranskan metsätalouden tunnuslukuihin mm. kasvun ja tuotoksen osalta sekä haasteisiin mm. metsätalouden suunnittelun osalta. Ranskalaista yksityismetsätaloutta hankaloittaa suomalaistakin pirstoutuneempi metsänomistajarakenne: esimerkiksi vierailukohteemme Alsacen ja Lorrainen (paremmin tunnettu nimellä Elsass-Lothringen) maakuntien alueella sijaitsevat 338 000 yksityismetsähehtaaria jakautuivat kaikkiaan 228 000 metsänomistajan kesken, mikä tuotti keskimääräinen metsätilan kooksi n. 1,5 ha. Tutustuimme lisäksi mm. kaukokartoituksen ja pakettiautoon rakennetun liikkuvan mittausaseman mahdollistamien nopeiden DNA-mittausten käyttöön. Ranskalaisten puolelta kiinnostusta herätti mm. yliopistojemme metsäprofessorien vähäinen määrä ranskalaisiin yliopistoihin verrattuna.

Seuraavana päivänä tutustuimme Ranskan käytännön metsätalouteen maastoretkellä Epinal:n alueella n. 50 km päässä Nancysta. Näimme sekä yksityis- että julkisessa (virkistyskäytössä) olevia metsiä, joissa puulajikoostumus vaihteli aina douglaskuusikoista ja kotoisemmista havupuulajeistamme pyökki- ja tammiviljelmiin. Maastoretki havainnollisti hyvin Suomen oloista poikkeavia haasteita: esim. metsätalouskäyttöön tarkoitettujen douglaskuusikoiden metsänomistajarakenteen ja topografisten haasteiden huomioiminen sekä esim. metsäteiden rakentaminen olivat keskeisiä vaiheita puunkorjuun suunnittelussa. Ohessa ryhmäkuva matkalaisista tällä maastoretkeilyllä yhdessä ranskalaisten isäntien kanssa.

Taksaattoriklubi on järjestänyt vastaavia matkoja n. joka toinen vuosi – edellisen keväällä 2013 YK:n elintarvikeja maatalousjärjestö FAO:n ja EU:n tutkimuslaitos JRC:n toimipisteisiin Italiassa. Matkat on koettu onnistuneeksi ja tärkeäksi osaksi klubin toimintaa. Myös tämänkertainen matka kehitti klubin jäsenten ammatillisia tietoja ja taitoja ja edisti koko alan tuntemusta ja arvostusta. Matkamme onnistui Suomen metsätieteellisen seuran ja Metsämiesten Säätiön tuella.

Lisätietoja:

Taksaattoriklubin sihteeri Jari Vauhkonen, jari.vauhkonen(at)uef.fi, puh. 050 442 4432

www.metsatieteellinenseura.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.