Tietoa metsäalan työhyvinvoinnin tueksi

maanantai, 09.06.2014

Metsähyvinvoinnin kehittämisohjelmassa on jatkettu työtä metsäalan työhyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelman puitteissa on saatu valmiiksi jo yhdeksän kehittämishanketta. Hankkeiden tuloksia voidaan käyttää koko toimialan hyödyksi.

Työhyvinvointia on kehitetty alalla kehittämisohjelman aikana useiden erilaisten hankkeiden kautta vuodesta 2012 alkaen. Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan hankkeessa laadittiin Työterveys kuntoon! -opas, jossa annetaan yrityksille vinkkejä työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen. Myös työterveyshuollot voivat hyödyntää opasta metsäalaan perehtymisessä. Oppaassa annetaan myös eväitä vaarojen arviointiin (riskinarviointi). Työterveyslaitos puolestaan selvitteli työympäristövaaroja tienvarsihaketuksen liittyen: uutta tietoa terveysriskeistä sekä käytännön vinkkejä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseen haketustyössä (lue lisää raportista).

Muutamissa hankkeissa on selvitetty ja suunniteltu koulutuspäiväkonsepteja, joilla viedään työhyvinvointitietoutta mm. yrittäjille. Koulutuspäivien elävöittämisessä on erityisesti onnistuttu Metsä Groupin hankkeessa. Metsätehon hankkeessa taas on pohdittu ja suunniteltu alalle uusia liiketoimintamalleja sekä laajavastuista yrittäjyyttä, jossa työhyvinvointi on olennainen osa liiketoimintaa. Monien alan toimijoiden yksiköt sijaitsevat ympäri Suomea. Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeessa onkin tuotettu tietoa miten toimia ja johtaa hajautetussa organisaatiossa työhyvinvoinnista tinkimättä.

Tampereen ammattikorkeakoulun, METO Metsäalan yrittäjien, Työterveyslaitoksen ja UPM:n hankkeissa on puolestaan mittailtu mm. alan työntekijöiden kuormittumista ja siitä palautumista. Hankkeisiin osallistuneet ovat saaneet neuvoja kuormituksen vähentämiseen ja tietoa palautumisen tärkeydestä. Hyvät yöunet on kannattava investointi omaan terveyteen. Eikä hätää vaikka kroppa osoittautuisikin mittausten mukaan yli kymmenen vuotta vanhemmaksi, tilanteeseen voi itse vaikuttaa ja jonkin ajan päästä kroppasi voi ollakin ikäistään nuorempi. Kehittämisohjelman puitteissa on käsitelty myös alan muutosasioita. Metsäkeskuksen väki koki muutoksen keskellä tärkeäksi oman työnsä tutkimisen, arkityön jäsentämisen. Tämä onnistuu helposti päiväkirjaa pitämällä mm. tehdyistä töistä ja päivän aikana työskentelyä häiritsevistä tekijöistä.

Työhyvinvointiasiat olivat hienosti näkyvillä myös alan omissa tapahtumissa, kuten syyskuussa Etelä-Suomen Metsäpäivillä Tampereella ja marraskuussa Metsäpäivillä Helsingissä. Ohjelmaa esiteltiin myös syyskuun 2013 lopussa Helsingissä kansainvälisessä kongressissa Culture of Prevention – Future Approaches.

Näin metsätalouden työhyvinvointi edistyi laajalla rintamalla useimmilla alan tahoilla ja ahkera työskentely työhyvinvoinnin kehittämiseksi jatkuu. Vuonna 2014 kehittämisohjelman rahoitusta on saanut neljä uutta hanketta. Niiden lisäksi jatkaa vielä kuusi hanketta aiemmin aloittaneesta viidestätoista kappaleesta.Lisätietoja sekä päättyneiden hankkeiden tuloksista että uusista tai käynnissä olevista hankkeista saat kehittämisohjelman nettisivulta.

Metsähyvinvoinnin kehittämisohjelma

Ohjelmassa luodaan yhteistyössä toimien yhteistä hyvää koko metsätalouteen. Ydinajatuksena on, että alan menestys ja hyvä työ syntyvät hyvinvoivista ihmisistä, heidän kyvystään uudistua ja uudistaa. Ohjelman rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Marika Lehtola, Työterveyslaitos, marika.lehtola(at)ttl.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.