Transfor-M-Ohjelma: Vaihto-opintovuosi Kanadassa ja valmistuminen kotimaassa

torstai, 04.06.2015

Vaihtovuosi Kanadassa TransFor-M-kaksoistutkinto ohjelmassa sekä siihen kuuluvan kenttäkurssin suoritin välillä syksy 2013- kevät 2014. Kokonaisuudessaan tuo vuosi opetti ja näytti paljon maailmasta Atlanttin tuolla puolen. Metsämiesten Säätiön avustus kyseisen kenttäkurssin ja koko vaihto-ohjelman mukaisen ulkomaanvaihto-opintojen suorittamisen mahdollistajana on ollut merkittävä mm. matka-, asumis- ja elämiskulujen kattamisessa.

Kanadassa opiskellun vuoden jälkeen ohjelmani jatkui elokuussa 2014 alkaneella kenttäkurssilla, jonka aikana tutustuimme Euroopan metsiin ja metsätalouteen järjestyksessä: Englanti-Saksa-Ruotsi-Suomi.

Euroopan kenttäkurssin jälkeen opintoni jatkuivat kotikampuksellani Joensuussa "normaalina" opiskeluna. Syksyn 2014 olin opintoihin liittyen harjoittelussa Euroopan metsäinstituutissa (EFI). Harjoitteluni oli työskentelyä yhteistyöprojektissa, jossa sekä EFI että eräs Kanadalainen yritys, FPInnovations) olivat mukana, ja itse tein aiheesta pro-gradu työni.

Keväällä 2015 viimeistelin pro-graduni sekä suoritin loput opintoni.

Metsämiesten Säätiöllä on ollut merkittävä apu opinnoissani, eli siten myös yleisestikin elämässäni, ja olen kovin kiitollinen Säätiölle saamastani tuesta.

Lisätietoja:

Opiskelija Jaakko Karvonen, UEF, jakarvon(at)student.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.