Tulevat metsäammattilaiset opissa Pietarissa

maanantai, 27.02.2012

Ryhmä tulevia metsäammattilaisia Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden laitokselta tutustui Luoteis-Venäjän metsätalouteen ja venäläiseen kulttuuriin marraskuussa 2011 Pietarissa. Intensiivikurssi oli monelle Nikkarilan opiskelijalle ensimmäinen matka Venäjälle. Finnish Forestry & Global Trade -opintojakso toteutettiin yhdessä Pietarin metsäakatemian ja St. Petersburg State Technical University of Plant Polymers yliopiston opiskelijoiden kanssa. Suomalaisia opiskelijoita osallistui yhdeksän ja venäläisiä 20 opiskelijaa.

Kaikilla opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta tai intoa lähteä useamman kuukauden opiskelijavaihtoon. Viikon mittainen intensiivijakso omalta osaltaan madaltaa kynnystä astua uuteen ympäristöön, tutustuttaa toisenlaiseen kulttuuriin, tuo varmuutta työskentelyyn vieraalla kielellä ja entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa sekä luo uusia verkostoja opiskelijoiden kesken.

Opiskelijaryhmät, joissa jokainen oppilaitos oli edustettuna, ideoivat ja kehittivät liikeidean metsäsektorilla toimivalle pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Ryhmien aherruksen tuloksena viikon lopuksi esiteltiin kuusi suomalais-venäläistä yritysideaa. Yritykset olivat bioenergia-alalta, ikkuna- ja oviteollisuudesta, metsäalan konsultoinnista ja puusepänteollisuudesta. Esitykset ja ideat arvioitiin ja palautetta saatiin sekä toisilta ryhmiltä että opettajilta. Pääpaino oli työskennellä monikulttuurisessa ryhmässä ja vahvistaa liiketoimintaosaamista, toki aikaa oli varattu myös Pietarin kulttuurinähtävyyksille.

Viikon aikana tutustuttiin myös yliopiston taidenäyttelyyn, Metsäakatemian lintu- ja eläinmuseoihin sekä ovi- ja ikkunatehtaaseen. Myös partnerikoulujen koulutusmenetelmät ja tutkintorakenne tulivat tutuiksi. Asiantuntijaluentoja kuultiin kulttuurien välisestä viestinnästä, Venäjän metsäteollisuuden rakenteesta sekä metsäteollisuustuotteiden tuotannosta. Opiskelijoilla riitti ryhmissä aherruksen lisäksi intoa myös kaupungin nähtävyyksien katseluun: Talvipalatsi, Kazanin katedraali ja Kirkko verenpäällä olivat lukuisten palatsien lisäksi tutustumislistalla.

Kansainvälinen oppimisympäristö ja monikulttuurinen ryhmä koettiin antoisaksi ja motivoivaksi tavaksi oppia ja luoda uutta. Ryhmätyöskentelyssä korostui hyvän kielitaidon ja vuorovaikutusosaamisen merkitys: ammattisanaston hallinta, esiintymistaito myös vieraalla kielellä ja neuvottelutaidot eri kulttuuritaustasta tulevien henkilöiden kanssa kuuluvat metsäalan ammattilaisen osaamiseen. Näitä taitoja oli hyvä harjoitella ryhmätyöskentelyssä, johon jokainen toi oman osaamisensa, persoonansa, kulttuuritaustansa ja työskentelytapansa.

Pietarilaiset opiskelijat vierailevat vuorostaan Nikkarilassa, Pieksämäellä, maaliskuussa 2012 ja silloin harjoitellaan työelämätaitoja. Ohjelmaan kuuluu myös metsä- ja metsämuseoretki sekä yhdessä valmistettu illallinen.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle Nikkarilan opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemisesta!

Yhdessä tehden ja tekemällä oppien – kansainvälisestikin.

Lisätietoja:

Lehtori Kirsi Itkonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos, kirsi.itkonen(at)mamk.fi,
puh. 040 842 0623

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.