Turkin sahatavara- ja puutuotteiden markkinaselvitys

tiistai, 25.06.2013

Turkki on Suomen saha- ja puutuoteteollisuudelle uusi ja hieman tuntematon markkina, josta ei ole ollut saatavilla juurikaan informaatiota käytettyjen myyntikanavien kautta. Markkinaselvityksen myötä markkinoista on saatavilla julkisesti vapaata informaatiota yrityksien ja yksityishenkilöiden käyttöön.

Turkin sahatavara- ja puutuotemarkkinoiden rakenteesta, preferensseistä ja potentiaalista saatiin selkeä kuva, jonka avulla yritykset voivat muokata omaa strategiaansa markkinoita kohtaan. Tuloksista on pidetty halukkaille yrityksille work-shop Työ- ja Elinkeinoministeriössä 3.6.2013 ja valmistuttuaan kirjallinen markkinaselvitys on TEM:n verkkosivuilta ladattavissa.

Markkinaselvityksen Turkin osuus rahoitettiin apurahoilla ja Metsämiesten Säätiöllä oli huomattava rooli rahoittajana hankkeen onnistumiselle.

Lisätietoja:

Opiskelija Matti Lehtola, Helsingin Yliopisto, matti.lehtola(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.