Vaihto-opiskelu Etelä-Ranskassa 2013-2014

keskiviikko, 30.07.2014

Hankkeen tavoitteena oli suorittaa ja tukea opiskelijavaihtoa Etelä-Ranskassa Montpellierissä lukuvuonna 2013-2014. Suoritin vaihtoni Montpellier SupAgrossa.

Yksi tärkeimmistä tavoitteistani oli ranskan kielitaidon parantaminen. Opinnot tapahtuivat lähes pelkästään ranskaksi, joten kielitaito parani huomattavasti vuoden aikana. Kielen opiskeluun motivoi se, että koen ranskan olevan yksi merkittävimmistä ja potentiaalisimmista kielistä metsäalalla. Muun muassa esimerkiksi Afrikan hyödynnettävistä metsävarannoista huomattava osa sijaitsee ranskankielisten maiden alueella ja kieli toimii myös kansainvälisen metsäpoliittisen pelikentän yhtenä virallisena kielenä.

Toisina tavoitteinani oli uuteen kulttuuriin tutustuminen ja eri taustoilta tulevien ihmisten kanssa työskentely. Tämä tavoite täyttyi paremmin kuin hyvin, sillä suorittamani ohjelma keskittyi lähinnä kehitysmaihin ja ohjelma on hyvin suosittu monesta eri maasta tulevien keskuudessa. Kurssin kuudestakymmenestä henkilöstä noin puolet tulivat Ranskan ulkopuolelta muista ranskankielisistä maista. Vuoden aikana kykeninkin kartuttamaan tietojani, en pelkästään Ranskan,vaan myös useiden muiden francofonimaiden kulttuureista. Erityisesti ranskankielisten afrikkalaisten kanssa työskentely ja vapaa-ajan vietto sekä erilaisten käsitysten ja kokemusten vaihtaminen oli todella antoisaa. Mielenkiintoista oli kuulla erityisesti siitä miten eri taustoilta tulevat ihmiset kokevat metsäalan omissa maissaan ja mitkä olivat heidän käsityksensä Pohjoismaisesta metsäalasta.

Opintoni Montpellierissä suuntautuivat lähinnä maataloustieteisiin ja kehityspolitiikkaan. En koe tämän kuitenkaan haittaavaan oman alan ammattitaidon kehittämistä sillä omassa pääaineessa metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustieteessä pystyn yhdistämään näitä tietoja jo aiemmin opittuihin, hiukan puhtaammin metsätieteisiin liittyviin, politiikkoihin ja teorioihin.

Kokemuksena opiskelijavaihto oli vertaansa vailla ja rohkaisen kaikkia vähänkään siitä kiinnostuneita tarttumaan tähän mahdollisuuteen.Oma vaihtoni oli mahdollinen loistavasti toimivan Erasmus-järjestelmän sekä Metsämiesten Säätiön tarjoaman apurahan avulla.

Lisätietoja:

Opiskelija Janne Antikainen, Helsingin yliopisto, janne.antikainen(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.