Eskolan metsäradasta pienoismalli

torstai, 01.09.2011

Kannuksen Eskolan kylällä toimi neljänkymmenen vuoden ajan kapearaiderautatie. Radan raideleveys oli 75 cm eli n. puolet nykyisen rataverkon leveydestä. Eskolan metsärata, jota yleisimmin kutsuttiin Pikkuradaksi, oli aikanaan Suomen pisin ja pitkäaikaisin puunkuljetukseen käytetty kapearaiderautatie. Rata toimi vuosina 1920-1961, ja sen ylläpitäjänä oli Metsähallitus. Rata kulki Kannuksen Eskolasta Sievin, Toholammin, Reisjärven ja Lestijärven kuntien alueella. Alueella oli suuria valtion metsiä, joiden hakkuut ja puunkuljetukset työllistivät kausiluontoisesti parhaimmillaan lähes 500 henkilöä vuosittain.

Eskolan kylä on tallentanut radan perintöä Metsärata-museoon, jossa on esillä radan toimintaa valokuvina, esineinä ja ratakalustona. Museotoiminnan lisäksi Eskolan kylän kehittäminen on lähtökohtaisesti ollut rataperinteeseen liittyvän historian hyödyntämistä. Perinteen hyödyntäminen on näkynyt tapahtumien, julkaisujen ja kulttuurin eri muodoissa, ja näin on saatu vankka pohja paikalliselle kehittämiselle.

Eskolan kyläyhdistys ry on anonut ja saanut Metsämiesten Säätiöltä apurahan. Tämän apurahan ja kyläyhdistyksen rahoituksen turvin on tarkoitus rakentaa n. 25 neliön kokoinen pienoismalli, jossa kuvataan Eskolan metsäradan toimintaa 1950-luvulla. Pienoismallissa pyritään tuomaan esille radan varrella olleita työkohteita, kämppiä, asutusta jne.

Pienoismallin lähtökohtana ovat puiset n. 8 cm korkuiset ihmishahmot, jotka kuvaavat kunkin kohteen työvaiheita, ja sen rakentaminen tapahtuu vuosien 2011-2012 aikana. Käytännön tekeminen alkaa syksyllä 2011, ja kevät ja kesä siihen saakka kuluvat pienoismallin rakennussuunnitelman täsmentämisessä.

Valmis pienoismalli laitetaan tämänhetkisten suunnitelmien mukaan esille Eskolan Hanhinevan vanhalle koululle, jonka Eskolan kyläyhdistys ry on vuokrannut Kannuksen kaupungilta. Koulun alue sijaitsee lähellä muita Pikkuradan esittelykohteita ja Eskolassa kesällä 2011 avattavan matkailureitin Puun- ja kulttuurintie varrella.

Lisätietoja:

Hankevastaava Jaakko Hautamäki, Eskolan kyläyhdistys ry, leena.hautamaki(at)kotinet.com,
puh. 040 813 9368

www.eskolankyla.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.