Hyviä tuloksia Metsä, Skog, Wald, Forest -hankkeessa

torstai, 08.03.2012

Metsämuseo Lustossa on testattu erikielisille kävijöille tarkoitettuja tietoiskuja Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsäkulttuurista. Hankkeen kahden ensimmäisen vuoden tuloksena on jo otettu käyttöön QR-koodilla varustettu opasjärjestelmä osassa talon näyttelytiloja.  Järjestelmällä saadaan Luston eri näyttelytilojen näyttelytekstit avautumaan tärkeimmille kielialueille. Lustossa vierailevista noin 15–20 % on ulkomaalaisia. Kieliversioiden laatiminen on parhaillaan käynnissä, ja uutta opastusjärjestelmää laajennetaan sitä mukaa kuin kieliversioita saadaan valmiiksi. QR-koodia pystytään hyödyntämään mm. älypuhelimilla, ja tällä hetkellä järjestelmän soveltuvuudesta museomaailmaan käydään vilkasta keskustelua. Lusto on ensimmäisiä museoita Suomessa, missä QR-tekniikkaa jo hyödynnetään.

Toinen hankkeen painopisteistä on ryhmille tarkoitetut opastetut tietoiskut. Niiden kohdalla ohjelmaversioiden laadinta on edennyt myös kieliversiovaiheeseen. Tekstisisällöistä noin kolmasosa on jo valmiina ja kuvitus ja muun aineiston sisältötuotanto on edennyt testausvaiheeseen.

Metsä, Skog, Wald, Forest on kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on luoda Luston käyttöön moderneja työvälineitä, joiden avulla voidaan välittää tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsäkulttuurista eri-ikäisille ja erikielisille Lustossa vieraileville kävijöille. Hankkeen on mahdollistanut Metsämiesten Säätiön apuraha. Hankkeen kestoaika on vuodet 2010–2012.

Lisätietoja:

Tiedottaja Anne Kaljunen, Lusto -Suomen Metsämuseo, anne.kaljunen(at)lusto.fi, puh. 044 034 5107

Näyttely- ja projektipäällikkö Pekka Lehonkoski, Lusto - Suomen Metsämuseo,
pekka.lehonkoski(at)lusto.fi, puh. 050 375 3382

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.