Metsäala tarvitsee työhyvinvoivia osaajia

maanantai, 07.02.2011

Työhyvinvointityön tulee olla osa arkea, sitä on hyvä julistaa, mutta ennen kaikkea sen pitää näkyä jokapäiväisinä tekoina. Näin kiteyttävät kokemuksiaan metsäkoneyrittäjä Kai Laaja ja Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas. He ovat molemmat mukana metsäalan työhyvinvointityötä esittelevässä multimediaohjelmassa, jonka voi ladata vapaasti ja maksutta ohjelman verkkosivulta.

Myös metsäala on moninaisten muutosten ja haasteiden keskellä ja erilaiset ennusteet povaavat tiukkoja aikoja jatkossakin. Toisaalta esimerkiksi puun käyttö energiaksi on avannut alalle myös uusia näkymiä. Niin uhkien torjunta kuin mahdollisuuksien hyödyntäminenkin edellyttävät molemmat osaavia, motivoituneita ja terveitä tekijöitä. Siksi asiantuntijat ja alan edelläkävijät suosittelevat, että myös metsissämme on syytä tukea työhyvinvointia entistä ponnekkaammin.

Kaukoviisaat on metsäalan työhyvinvointityötä esittelevä multimediaohjelma. Kuunneltavaa puhetta, kuvia ja tekstiä sisältävässä ohjelmassa työhyvinvointia käytännössä vahvistaneet työyhteisöt kertovat tekemisistään ja kokemuksistaan. Ohjelmassa on mukana kolme metsäalan erilaista ja erikokoista organisaatiota: metsäkoneyritys Metsä-Multia Oy, Kyrösjärven metsänhoitoyhdistys (tämän vuoden alusta Pirkanmaan mhy) ja Metsähallitus. Ne kaikki ovat tietoisesti ja tavoitteellisesti panostaneet työhyvinvointiin jo pitkään. Ja tulosta on syntynyt monilla mittareilla mitattuna: sairauspoissaolot ovat vähentyneet, ilmapiirimittaukset ovat kohentuneet, väki on pysynyt talossa ja kokee työnsä mielekkääksi.

Ohjelman haastattelujen kiteytetty viesti muistuttaa, että tämä työhyvinvoinniksi kutsuttu asia pitää tunnistaa, tunnustaa ja ottaa osaksi työyhteisön arkea ja menettelytapoja. Sitä täytyy määrätietoisesti kehittää ja vaalia - yhdessä, juuri kullekin organisaatiolle sopivalla tavalla. Työ vaatii sijoituksia, mutta kannattaa, vaikka tuloksia on joskus vaikea yksiselitteisesti mitata.

Ohjelman motto on Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijan miete: ”Kaukoviisaus on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät”. Siitä myös ohjelman otsikko.

Multimediaohjelma on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti alan työpaikoille oman toiminnan kehittämisen tueksi ja oppilaitoksille koulutuksen aineistoksi.

Ohjelman on suunnitellut ja toteuttanut toimittaja Kari Peippo Metsämiesten Säätiön tuella.

Lisätietoja:

Kari Peippo, kari.peippo(at)kolumbus.fi, puh. 050 522 3451

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.