Puukauppamuistoja -tallennushankkeessa saadut kirjoitukset tallennettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon

maanantai, 31.12.2012

Metsähistorian Seuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämässä Puukauppamuistoja- tallennushankkeessa koottiin 1.10.2011–30.4.2012 talteen puukauppaan liittyviä muistoja 1950-luvulta lähtien. Kirjoituksia lähetti yli sata vastaajaa yhteensä lähes 800 sivun verran.

Saaduissa kirjoituksissa keskityttiin puukaupan eri osa-alueisiin, kauppaneuvotteluista mittauksen ja leimauksen sekä hakkuun ja varastoinnin kautta kauppahinnan maksuun asti. Puukaupan arki välittyy kirjoituksissa vahvasti. Saatu muistitietoaineisto luo puukaupan kehityksestä mielenkiintoisen kuvan, jossa henkilökohtaiset muistot lomittuvat suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin. Yksityiskohtaiset ja monipuoliset kirjoitukset avaavat näkökulmia suomalaisten puukauppakokemuksiin.

Puukauppamuistoja -tallennushankkeen arviointiryhmä päätti 4.9.2012 parhaiden kirjoitusten palkitsemisesta. Ryhmän jäseniä olivat arkistonjohtaja Lauri Harvilahti (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), päätoimittaja Eliisa Kallioniemi (Metsälehti), toimitusjohtaja Pekka Laurila (Metsähistorian Seura), asiamies Ilari Pirttilä (Metsämiesten Säätiö), metsänhoitaja Esko Pakkanen (Teollisuuden Metsänhoitajat) ja yliopistonlehtori Jaana Laine (Helsingin yliopisto).

Parhaiksi arvioidut kirjoitukset palkittiin Metsäpäivien yhteydessä 8.11.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Ensimmäisen sijan jakoivat Veikko Knuutila Suomusjärveltä ja Kyösti Nissinen Kurusta. Veikko Knuutilan tekstiä kiitettiin Lounais-Suomen puukaupan ominaispiirteiden sekä puukaupan käytänteiden muutosten hienosta kuvauksesta. Kyösti Nissisen tekstissä elävä kerronta ja omat kokemukset yhdistyvät hyvin puukaupan laajempaan kuvaukseen, jossa huomioidaan yhteiskunnalliset ilmiöt sekä esimerkiksi kirjoittamattomien sääntöjen toteutuminen puukaupassa. Arviointiryhmä palkitsi myös Erkki Raittilan Seinäjoelta, Tauno Kuoppalan Keuruulta ja Rauno Kervisen Helsingistä. Heidän kirjoituksiaan kiitettiin muun muassa arjen ja käytäntöjen hyvästä kuvauksesta, mielenkiintoisista havainnoista ja pohdinnoista sekä hyvistä kuvauksista ja vertailuista. Lisäksi arviointiryhmä myönsi tunnustuspalkinnot Veli Puolakalle, Viljo Heiskaselle ja Veikko Vuontisjärvelle.

Tallennushankkeessa saatu muistitietoaineisto on tallennettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon, jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä.

Puukauppamuistoja -tallennushankkeessa saadun muistitietoaineiston pohjalta kirjoitetaan vuoden 2013 aikana puukaupan historiaa käsittelevä teos.

Puukauppamuistoja -tallennushankkeen päärahoittaja oli Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Jaana Laine, Helsingin yliopisto, jaana.laine(at)helsinki.fi, puh. 09 1912 4709

Arkistotutkija Juha Nirkko, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, juha.nirkko(at)finlit.fi, puh. 020 113 1240

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.