REIT-metsäkiinteistörahastot Suomen metsätaloudessa

keskiviikko, 31.03.2010

Pro-gradu REIT-metsäkiinteistörahastoista on valmistunut alkukeväästä 2010. Hankkeessa käsiteltiin epäsuoraa metsänomistamista REIT-metsäkiitensitörahastojen välityksellä. Tutkimuksen tulokset saatiin haastattelemalla eri instituutioiden Suomen metsätalouden asiantuntijoita. Toteutettu hanke antaa viestin siitä, että uusille metsänomistusmuodoille olisi tarvetta Suomessa. Tällä hetkellä epäsuora metsänomistaminen ei ole Suomessa mahdollista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa olisi tarvetta epäsuoralle metsänomistamiselle, koska eläköityvän ja kaupunkilaistuvan metsänomistajakunnan tekemät metsänhoitotyöt eivät välttämättä ole ajan tasalla ja edellä mainittujen ryhmien resurssit ja intressit eivät välttämättä kata metsänhoitotöiden nykyistä tarvetta. Pitäisi siis olla mahdollista ulkoistaa metsänomistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet taholle, joka tekisi työn ammattimaisesti ja tehokkaasti.

REIT (real esteta investment trust) tyyppinen metsäkiinteistörahasto olisi luotettava ja läpinäkyvä yhtiö, jonka toiminta liittyisi pelkästään metsäkiinteistötoimintaan. REIT-yhtiön periaate on yhtiötason verovapaus, joka saavutetaan kun vuosittaisista tuotoista n. 90 % luovutetaan osakkeenomistajille. REIT-yhtiön toiminta olisi sidottu pelkästään metsäkiinteistötoimintaan ja siitä saatavien tuottojen tekemiseen, kuten puun myynnit ja tonttikaupat. REIT-yhtiöiden tavoite olisi hallita laajoja alueita metsäkiinteistöjä, jotta toiminta olisi kannattavaa. Nykyisellään REIT-tyyppisiä rahastoja on mahdollista perustaa vain vuokra-asuntotoiminnassa, mutta olisi järkevää laajentaa repertuaari koskemaan kaikkia kiinteistöaloja.

REIT-metsäkiinteistörahasto voisi toiminnallaan vähentää metsien pirstaloitumista, lisätä ammattimaisempaa metsänhoitoa, tuoda metsänomistamisen mahdolliseksi lähes jokaiselle arvopapereiden välityksellä, lisätä metsäkiinteistötoiminnan läpinäkyvyyttä, herättää ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta Suomen metsätaloutta kohtaan, parantaa metsäomaisuuden likviditeettiä ja helpottaa metsäomaisuuden perittävyyttä ja lahjoittamista. Tämän lisäksi REIT-metsäkiinteistörahasto toisi sijoittajille kaivattua hajautusetua ja pörssiin listattu REIT-yhtiö voisi nostaa Suomen metsien arvon uudelle tasolle.

Tutkimuksen on osittain rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Hankkeen toteuttaja: Jussi Ouni, Maa- ja metsätaloustieteiden yo, jussi.ouni(at)helsinki.fi,
puh. 050 3747 952

Pro-gradu tulee näkyviin E-thesis palvelun sivuille, joka julkaisee Helsingin yliopiston opinnäytteitä ja sarjajulkaisuja. Teos on saatavan Viikin tiedekirjastosta, Viikinkaari 11 A PL 62, 00014 Helsingin yliopisto.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.