Silva Fennica siirtyy kokonaan sähköiseen, vapaasti luettavaan julkaisemiseen

keskiviikko, 30.01.2013

Suomen Metsätieteellinen Seura on julkaissut metsätieteellistä tutkimusta sadan vuoden ajan. Seuran julkaisutoiminta on ollut alusta alkaen kansainvälistä, kun jo ensimmäisen julkaisun molemmat tutkimukset julkaistiin saksaksi vuonna 1913. Suomen Metsätieteellinen Seura oli edelläkävijä myös sähköisessä vapaastiluettavassa julkaisemisessa, kun seuran ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteisen julkaisusarjan Silva Fennican artikkelitiivistelmät vietiin Internetiin vuonna 1994 ja vuonna 1998 aloitettiin koko artikkeleiden julkaiseminen Internetissä. Silva Fennican artikkelit ovat olleet kaikkien vapaasti luettavissa sähköisessä muodossa.

Vuonna 2013 saavutetaan uusi merkittävä suomalaisen metsätieteellisen julkaisemisen merkkipaalu, kun Silva Fennica siirtyy kokonaan sähköiseen julkaisemiseen. Kaikki artikkelit julkaistaan html-muodossa, mikä mahdollistaa artikkeleihin lukuisia lisätoimintoja ja pdf-muodossa, joka mahdollistaa hyvälaatuisen paperitulostuksen. Uudella sivustolla kiinnostavien artikkeleiden löytäminen on helppoa asiasanojen tai kirjoittajan nimen mukaan. Sivustoa voidaan selata myös perinteisessä sisällysluettelomuodossa.

Sähköisiin html-artikkeleihin lisätään sisäisiä linkityksiä, joiden avulla kuvat ja taulukot löytyvät helposti tekstin rinnalle ja kirjallisuusviitteet on helppo tarkistaa lukemisen häiriintymättä. Sivusto mahdollistaa myös samankaltaisten artikkeleiden etsimisen Google Scholar -palvelun kautta ja esim. koealueen kartta on löydettävissä Google Maps -palvelulinkin kautta. Artikkeleihin voidaan liittää myös sitä tukevia tiedostoja, esim. video metsätyötutkimuksesta, mallinnusartikkelin ohjelmakoodi tai täydellinen lajilista metsien monimuotoisuustutkimuksessa.

Kun uusi sivusto otetaan käyttöön maaliskuussa 2013, Silva Fennican painamisesta luovutaan kokonaan. Sivuston ytimenä on uusi tietokantarakenne ja sitä hyödyntävä julkaisuohjelma, joka on toteutettu Metsämiesten Säätiön tuella. Uusi julkaisujärjestelmä mahdollistaa tutkimustiedon nopean, luotettavan ja laajan leviämisen. Samalla se vahvistaa Silva Fennican asemaa yhtenä johtavista kansainvälisistä metsätieteellisistä sarjoista.

Lisätietoja:

MMT Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura, pekka.nygren@metla.fi,
puh. 040 801 5596

MMT, Päätoimittaja Eeva Korpilahti, Metsäntutkimuslaitos, eeva.korpilahti@metla.fi,
puh. 050 391 2070

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.