Vaihto-opiskelu Saksassa maalis-elokuussa 2011

maanantai, 22.08.2011

Vietin vuoden 2011 kesälukukauden vaihto-opiskelijana Dresdenissä Itä-Saksassa. Opiskelin vaihdossa lähes yksinomaan sivuainettani (taloustieteitä), koska olin vaihtoon lähtiessäni ehtinyt jo käydä kaikki pakolliset metsätieteen kurssit. Olin kesälukukaudella 2011 metsätieteellisen tiedekunnan ainoa Erasmus-vaihtari, eikä suomalaisia vaihto-opiskelijoita näkynyt koko kaupungissa lisäkseni kuin pari.

Englanninkielisiä kursseja Technische Universität Dresdenin metsätieteellinen tiedekunta tarjoaa vain trooppisen metsätalouden maisteriohjelmassa, josta valitsin itselleni kurssin ”Economics and management of forest resources”. Ajattelin kurssin tuovan jotakin uutta tietopohjaani, mutta maisteritason kurssi osoittautuikin varsin perusteita luotaavaksi. Trooppisen metsätalouden opiskelijoiden taustat ovat melko monenkirjavia, eikä läheskään kaikki heistä siis ole peruskoulutukseltaan metsätieteilijöitä. Näin ollen valitsemani metsätieteen kurssi oli loppujen lopuksi varsin valaiseva, koska se oli tavallaan peruskurssi ulkomaalaisille Saksan metsätalouden perusteista.

Kurssi oli myös erinomaista kertausta metsäekonomian perusteisiin, matemaattisiin lausekkeisiin ja englanninkielisiin termeihin, joiden opiskelusta olikin vierähtänyt tovi jos toinenkin. Tietenkin opin ohessa myös tuntemaan metsätieteilijöitä ympäri maailmaa. Loput kurssini olivat taloustieteiden laitokselta, lähinnä kansainvälistä taloutta ja mikroekonomiaa. Saksankielisillä taloustieteiden kursseilla oma aktiivisuus, eli kirjojen lukeminen sanakirjan kanssa, tuli todella tarpeeseen. Näiden kurssien lisäksi otin osaa vaihto-opiskelijoille suunnattuun saksankielen opetukseen.

Saksalainen (korkea)koulujärjestelmä eroaa suomalaisesta etenkin muodollisuuksien ja hierarkian suhteen. Opetuksen tasossa en arvioisi olevan moitteen sijaa. Lähestymistapa ja kurssien sisältö voi tosin olla Suomessa totutusta poikkeava, mistä syystä laadun arviointi on hieman vaikeaa. Opetushenkilökunta joka tapauksessa osaa asiansa ihailtavan hyvin. Metsätieteissä on useimmiten yhdistelty kaikkia mahdollisia opetusmuotoja eli luentoja, seminaareja, esseitä, harjoituksia, tutoriumeja ja ekskursioita. Huolimatta muusta sisällöstä, lähes jokaisella kurssilla järjestetään myös tentti, joko suullinen tai kirjallinen. Kurssien opetustapa ja opiskelu yleensäkin on Saksassa paljon interaktiivisempaa ja aktivoivampaa kuin Suomessa. Ahdistavinta on, kun saksalaiset metsätieteiden professorit kyselevät aina suomalaiselta vaihtarilta, koska näidenhän tulisi olla raudanlujia ammattilaisia jo synnynnäisesti.

Kirjoitin saksan kielen ylioppilaskirjoituksissa pitkänä, mutta en ollut käyttänyt saksaa puhuttuna oikeastaan koskaan aiemmin, joten suullinen ilmaisutaitoni oli vaihtoon lähtiessäni lähes olematon, vaikka kieltä kirjoitettuna kiitettävästi ymmärsinkin. Oli toisaalta hauskaa ja toisaalta hämmentävää huomata, että saksankielellähän voi tosiaankin kommunikoida, etenkin muiden vaihtareiden, mutta tietämyksen karttuessa myös paikallisten kanssa.

Alkuun hyvin paljon vapaa-aikaa tuhraantui yksinkertaisesti asioista selville pääsyyn. Informaatioähkyn hellittäessä aikaa jäi Dresdenin kaupungin järjestämiin lukuisiin tapahtumiin, Erasmus-opiskelijajärjestön paikallisjaoston rientoihin, kaikenlaisiin juhliin ja iltamiin, uusien kavereiden tapaamiseen ja urheiluun. Pidemmät vapaat tuli käytettyä melko tehokkaasti hyväksi Keski- ja Itä-Euroopan matkailuun. Vapaa-ajan ongelmia ei siis päässyt ilmenemään.

Erityisen kannattavaksi vaihtoon lähtemisen tekevät ehdottomasti vaihtelu ja uudet ystävät sekä kulttuurien tuntemuksen ja kielitaidon koheneminen. Kokonaisuutena vaihtoaika vastasi hyvin odotuksiani tai oikestaan ylitti ne. Dresdenissä opiskelua ei itäsaksalaisen yliopistomaailman jäykkyyden vuoksi varsinaisesti jää ikävä, vaikka paljon koen myös opiskelujen puitteissa oppineeni. Sen sijaan oleskelua taatusti jään edes hieman kaipaamaan.

Valtion myöntämän opintotuen lisäksi sain taloudellista avustusta Erasmus-apurahan ja kahden eri säätiön apurahan muodossa. Näistä toisen tarjosi Metsämiesten Säätiö, mistä haluan tässä yhteydessä esittää kiitokseni. Apurahat kattoivat välttämättömät menot, kuten lentoliput ja muut matkustuskulut, vakuutukset, rokotukset ja yliopiston jäsenmaksun.

Lisätietoja:

MMK Elias Hurmekoski, Itä-Suomen yliopisto, elias.hurmekoski(at)suomi24.fi, puh. 050 926 0136

www.uef.fi/opiskelu/saksa

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.