Harjoittelu UNECE:lla Genevessä, Sveitsissä kesällä 2011

maanantai, 22.08.2011

Harjoittelun tavoitteena oli YK:n ja FAO:n vuosittaisen puutuotteiden markkinakatsauksen laatiminen vuodelle 2010–2011. Markkinakatsaus tarjoaa yleistietoa, ennusteita ja statistiikkaa puutuotteiden markkinatilanteesta sekä taloudellisen tilanteen vaikutuksesta ko. markkinoihin ja koko metsäalaan. Hankkeeseen osallistuu vuosittain eri maiden konsultteja, professoreita sekä spesialisteja, jotka ovat erikoistuneet puutuotteisiin ja -markkinoihin. Hanke toteutetaan YK:n Euroopan talouskomission Metsä ja Puu -osastolla.

Tehtäväni koskivat pääasiassa avustamista julkaisun toteutuksessa. Tärkein työkuvani oli taulukoiden ja grafiikoiden työstäminen Excel-ohjelmalla, markkinainformaation etsiminen eri lähteistä sekä yhteydenpito kirjoittajiin.

Yksi mielenkiintoisimmista työtehtävistäni oli markkina-analyysin laatiminen puuselluloosasta valmistetuista tekstiileistä. Markkina-analyysi julkaistiin markkinakatsauksessa Paperi ja sellu -kappaleessa. Minulla oli mahdollisuus myös hyödyntää omaa venäjän kielen taitoani pitämällä yhteyttä venäjänkielisiin konsultteihin sekä auttamalla bioenergiaan liittyvän kyselylomakkeen toteutuksessa. Venäjän kielen taidostani oli hyötyä myös YK:n sisäisessä venäjänkielisessä radiokanavassa lähetetyn tiedotustilaisuuden pitämisessä.

Uskon, että harjoittelupaikka YK:lla tarjosi hyvän tilaisuuden oppia lisää metsätaloudesta ja markkinoista yleisellä tasolla. Tuotantoprosessin aikana kartoitin omaa tietämystäni puutuotteista sekä niiden käyttökohteista. Katsaus antoi laajan käsityksen UNECE:n markkina-alueista. Työharjoittelu osoittautui hyödylliseksi myös omien opiskelujen kannalta. Olin erityisesti kiinnostunut bioenergiaa koskevasta luvusta, joka sisälsi tuoretta tietoa markkinoiden kehityksestä Pohjois-Amerikassa sekä viimeaikaisista tapahtumista Venäjällä, joka on yksi tärkeimmistä tutkimuskohteista omassa gradutyössäni.

Geneve kaupunkina tarjosi paljon virikkeitä varsinkin kesällä. Toukokuun lopussa järjestettiin viinitilojen vierailupäivä – Cave Ouvertes, joka tarjosi mahdollisuuden maistaa paikallisten maanviljelijöiden tuotantoa. Kaupunki järjesti myös paljon ulkoilmatapahtumia ja musiikkifestivaaleja ja juhli elokuussa itsenäisyyspäivää ilotulitteiden ja huvipuistolaitteiden kera. Geneven keskeisen sijainnin ansiosta tutustuminen Ranskan lähiseutuihin oli helppoa ja vaivatonta. Lentokentältä pääsi kätevästi matkustamaan myös pidemmille matkoille esimerkiksi Espanjaan, Hollantiin tai Englantiin. Huonona puolena voisin mainita Geneven heikon asuntomarkkinatilanteen sekä Sveitsin päätähuimaavaa hintatasoa, joka oli liikaa varsinkin opiskelijabudjetille.

Metsämiesten Säätiölle on tukenut hanketta apurahalla.

Lisätietoja:

MMK Anastasia Tolmatsova, anastasia.tolmatsova(at)helsinki.fi, puh. 040 708 7373

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.