Harjoittelu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä 11.05.2011 - 10.08.2011

keskiviikko, 24.08.2011

Suoritin harjoittelun Food and Agriculture Organization United Nations Economic Commission for Europen (UNECE / FAO) alaisuudessa Genevessä, Sveitsissä. Osastoni oli Timber and trade division, joka on keskittynyt erityisesti puutuote- ja metsämarkkinoihin.

Työnkuvani oli auttaa Forest Products Annual Market Review 2010–2011 julkaisun teossa. Se on Timber and trade -osaston pääjulkaisu, joka sisältää pääpiirteissään markkinatietoa puuraaka-aineesta, metsäpolitiikasta, puutuotteista, paperituotteista, sertifioinnista ja puuenergiasta. Oleellisinta oli vertailla eri lähteistä saamaamme markkinadataa toisiinsa ja löytää mahdolliset ongelmat. Kun tarkasteltavamme data todettiin ja varmennettiin parhaaksi mahdolliseksi, valmistin näiden tietojen pohjalta graafeja ja taulukoita julkaisuun.

Julkaisun tarkoitus on tarjota viimeisintä poliittisesti sitoutumatonta tietoa metsämarkkinoista ensisijaisesti YK-maiden hallinnollisille elimille.

Metsämiesten säätiön rooli oli tukea harjoittelun käytännönjärjestelyiden rahoittamista. Ilman apurahaa eläminen yhdessä Euroopan kalleimmista kaupungeista olisi ollut mahdotonta.

Lisätietoja:

Metsäylioppilas Miika Malmström, miika.malmstrom(at)helsinki.fi, puh. 050 303 8066

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.