Kuusentaimien kasvua edistävien juuristosienien kasvattaminen - tuotantomenetelmien kehittäminen teolliseen mittakaavaan

torstai, 18.08.2011

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää tuotantomenetelmiä kuusentaimien kasvua edistävien juuristosienien kasvattamiseksi teollisessa mittakaavassa. Metsäntutkimuslaitoksen vuonna 2001 alkaneissa tutkimuksissa on löydetty useita kuusentaimien alkukehitystä parantavia juuristosieniä eli mykorritsoja. Näiden sienien käytännön hyödyntämistä kuusen taimitarhakasvatuksessa tutkitaan käynnissä olevassa Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa. Alustavasti näyttää siltä, että yksi sienikannoistamme kestää kaikki tuotannon eri vaiheet ja sopeutuu ainakin jossain määrin taimitarhaolosuhteisiin, joten toisen rahoitusvuoden aikana keskitymme tutkimuksissamme pääasiassa kyseiseen Meliniomyces-sienikantaan.

Ensimmäisen vuoden aikana on sienille kehitetty optimaalinen, teolliseen kasvatukseen soveltuva kasvatusalusta hiilen- ja fosforinlähteen ja humusyhdisteiden sekä pH:n säädön osalta. Kehiteltyä ravinnealustaa käyttäen valmistettiin keväällä 2010 ensimmäiset kaupallisen sienisiirroksen koe-erät. Onnistuneen kasvatuksen jälkeen siirrokset valmistettiin liemimäiseksi suspensioksi, jota levitettiin koetaimitarhalla yli kahteen tuhanteen kuusentaimeen. Tästä kaupallisen siirroksen koe-erästä tehtiin säilyvyystestejä, jotka alustavasti osoittavat, että tuotteen säilytystä ja homogenisointia on vielä kehitettävä.

Ensimmäisen kasvukauden jälkeen selvisi, että kolme eri sienikantaa oli kolonisoinut taimien juuria, mutta vain Meliniomyces-sienellä ympättyjen taimien juuret olivat kolonisoituneet yli 20%:sesti. Taso on jonkin verran alhainen, mutta kyseisellä sienellä kolonisoituneet taimet (940 kpl) istutettiin kuitenkin mätästetylle avohakkuulle toukokuussa 2011. Taimien kehitystä on tarkoitus seurata ainakin neljän vuoden ajan kartoittamalla taimet aina kasvukauden päätyttyä. Lisäksi tarkkaillaan siirrostetun sienikannan säilymistä taimien juuristoissa.

Tuotteistettua juuristosienikasvustoa olisi mahdollista käyttää taimitarhoilla parantamassa yksi- ja kaksivuotiaiden kuusentaimien laatua ja kasvua istutuksen jälkeen. Taimien nopea sopeutuminen istutuspaikalle vähentää taimien menehtymistä ja vähentää tarvetta heinäntorjunnalle.

Tutkimus on toteutettu Metsämiesten Säätiön ja Metsäntutkimuslaitoksen myöntämien rahoituksien avulla.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Taina Pennanen, Metsäntutkimuslaitos, taina.pennanen(at)metla.fi, puh. 010 211 5469

Tutkija Irmeli Vuorinen, Metsäntutkimuslaitos, irmeli.vuorinen(at)metla.fi, puh. 010 211 5411

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.