Suomen metsäntutkijat verkottuvat kansainvälisesti

maanantai, 10.01.2011

IUFRO (International Union of Forest Reserach Orgnizations) on maailman metsäntutkimusorganisaatioiden yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen yli 15.000 tutkijaa yli 110 maasta. IUFRO on voittoa tavoittelematon, riippumaton metsäntutkijoiden verkosto. Sen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä metsään liittyvän tutkimuksen piirissä toimivien tutkijoiden välillä ja edistää metsään ja puihin liittyvien ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten osa-alueiden ymmärtämistä sekä levittää tieteellistä tietoa eri sidosryhmille ja päätöksentekijöille.

Metsämiesten Säätiö myönsi Suomen IUFRO-toimikunnalle 25.000 euron apurahan vuodelle 2010 jaettavaksi edelleen tutkijoille henkilökohtaisina apurahoina IUFRO-toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS) toimi Suomen IUFRO-toimikunnan apurahan hakijana ja apurahojen edelleen jakajana.

IUFRO-toimikunnan apurahat olivat julkisesti haettavina. Apurahaa myönnettiin 15 hakijalle. Suurin osa apurahoista myönnettiin osallistumiskustannuksiin IUFRO:n maailmankongressiin Soulissa Koreassa. Maailmankongressi järjestetään joka viides vuosi. Apurahaa saivat sekä nuoret tutkijat, jotka että varttuneet tutkijat.

Suomalaisia varttuneita metsäntutkijoita on näkyvissä tehtävissä IUFRO:n toimielimissä. Nuorille tutkijoille IUFRO:n kokoukset ja tapahtumat tarjoavat tärkeää kansainvälistä kokemusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämä apuraha edistää metsäntutkijoiden kansainvälisyyttä sekä Suomen mainetta vahvana metsäntutkimuksen maana. Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää Suomen IUFRO-toimikunnan puolesta lämpimästi Metsämiesten Säätiötä tuesta hankkeelle.

Lisätietoja:

Sihteeri Riitta Väänänen, Suomen Metsätieteellinen Seura ry., sms(at)helsinki.fi, puh. 010 211 2144

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.