Euroopan metsäammattilaiset koolla Suomessa elokuussa 2013

perjantai, 17.01.2014

Eurooppalaisten metsäalan ammattilaisten järjestöjen yhteisorganisaatio Union of European Foresters (UEF) piti XVIII sääntömääräisen kongressinsa Saariselällä elokuun viimeisellä viikolla 2013. Kongressin seminaarin teemana oli Multiple Use of Forests Beyond the Arctic Circle. Kongressiin osallistui noin 70 henkeä edustaen laajasti metsalan asiantuntemusta kaikkiaan 13 eri Euroopan maasta. Eri jäsenjärjestöjen lisäksi kongressiin osallistui alustajina edustajia EU:n komissiosta, maa- ja metsätalousministeriöstä, Metsähallituksesta ja Metsäntutkimuslaitoksesta. Kokouksen järjestelyistä vastasivat Metsänhoitajaliitto ja METO - Metsäalan Asiantuntijat.

Kongressi keskusteli alustusten pohjalta ajankohtaisista Euroopan ja maailman tasolla käynnissä olevista metsäpoliittisista prosesseista kuten Euroopan metsästrategian valmistelusta, neuvotteluista sitovan metsäsopimuksen aikaansaamiseksi sekä metsien ja niiden eri käyttömuotojen merkityksestä kasvavassa biotaloudessa. Kongressin seminaarissa eri maiden osanottajien esitykset valottivat metsien monikäyttöä ja siihen liittyviä erityispiirteitä ja painotuksia Euroopan eri maissa. Seminaarin teemaan eli metsien monikäyttöön paneuduttiin myös kongressin retkeilypäivänä Ylä-Lapin alueella. Sääntömääräisten kokousasioiden yhteydessä käsiteltiin UEF:n toimintaa sekä viitoitettiin toimintalinjoja tulevalle neljän vuoden kongressikaudelle. UEF:n presidentiksi seuraavalle kongressikaudelle valittiin saksalainen Michael Diemer. Suomesta puheenjohtajistoon valittiin Ilpo Puputti.

Metsäalan ammattilaisilla ja heidän osaamisellaan on keskeinen merkitys metsien käytön ja hoidon suunnittelussa ja toteutettaessa kestävän metsätalouden käytännön toimia metsissä kaikkialla Euroopassa. UEF on tärkeä eurooppalaisten metsäammattilaisten järjestöjen yhteistyöfoorumi. Se kokoaa alan asiantuntijat vuorovaikutukseen keskenään ja muodostamaan eurooppalaisten metsäalan ammattilaisten yhteistä kantaa ja linjauksia tärkeisiin metsäpoliittisiin kysymyksiin ja metsien monipuoliseen merkitykseen yhteiskunnassa. UEF on eurooppalaisten metsäammattilaisten yhteinen edustaja ja arvostettu stakeholder osallistuttaessa metsäpolitiikan rakentamiseen EU:ssa.

Metsämiesten Säätiön myöntämä taloudellinen tuki oli merkittävä UEF:n kongressin järjestämisen onnistumiselle. Kongressin tapahtumista viestittiin alueellisessa painetussa ja sähköisessä mediassa sekä UEF:n ja sen jäsenjärjestöjen omassa viestinnässä.

UEF on perustettu vuonna 1965 ja sen jäsenjärjestöt edustavat eurooppalaisia metsäalan ammattilaisia 20 eri maasta. Metsänhoitajaliitto ja METO - Metsäalan Asiantuntijat ovat UEF:n suomalaisia jäsenjärjestöjä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry, tapio.hankala(at)metsanhoitajat.fi

Järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, METO - Metsäalan Asiantuntjat ry, ilpo.puputti(at)meto-ry.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.