Kansainvälinen metsäopiskelijoiden maailmankokous 2011

maanantai, 16.01.2012

Suomalaiset metsäalan opiskelijat saivat elokuussa 2011 kunnian järjestää metsäopiskelijoiden maailmankokouksen, johon osallistui yhteensä lähes 140 henkilöä noin 30 eri maasta. Osallistujia tapahtumaan oli jokaiselta mantereelta, ja mukaan saatiin osallistujia myös uusista tai pitkään poissa olleista maista kuten Iranista. Tapahtuman tärkeintä antia olivat kansainvälisten suhteiden luominen, erilaisten näkemyksien jakaminen, kulttuurien välisen yhteydenpidon lisääminen sekä tietysti Suomen metsäsektorin tunnettavuuden lisääntyminen.

Tapahtumassa kohtasivat tulevaisuuden metsäalan vaikuttajat, ja tulevan yhteistyön kannalta on hyvin merkityksellistä, että keskustelu eri osapuolien välillä voidaan aloittaa jo opiskeluaikana. Tulevaisuudessa kansainvälisten suhteiden merkitys tulee kasvamaan entisestään uusien kansainvälisten sitoumusten ja luonnonvarojen kestävän käytön korostumisen myötä. Lisäksi tiiviit kansainväliset suhteet helpottavat työelämään siirtymistä erityisesti kansainvälisiin tehtäviin hakeutuvilla opiskelijoilla. Kokouksen myötä osallistujat ja järjestäjät kartuttivat uusia näkökulmia sekä kokemusta, jota pelkkien opintojen kautta on mahdotonta saavuttaa. Osallistujat saivat myös monipuolisen ja edustavan kuvan Suomesta sekä suomalaisesta metsäsektorista erilaisten vierailujen, seminaarien ja luentojen kautta.

Kokouksen aikana valittiin IFSA:n (International Forestry Students’ Association) edustajisto seuraavalle kaudelle, ja Suomi sai näkyvän roolin kolmen edustajan kokoonpanolla. Suomalaisten aktiivinen toiminta IFSA:n edustajistossa lisää Suomen kansainvälistä näkyvyyttä, jota jo kokouksen myötä runsaasti saavutettiin. Toisaalta tapahtuma on myös lisännyt IFSA:n näkyvyyttä Suomessa ja herättänyt uusia opiskelijoita mukaan järjestön toimintaan. Uusien jäsenien ja kiinnostuneiden kokoaminen yhteen on toiminnan jatkuvuuden ja vaikuttavuuden kannalta olennaista.

Metsämiesten Säätiöllä oli suuri merkitys tapahtuman rahoittajana. Jotta myös köyhimpien maiden edustajat saatiin mukaan tapahtumaan, oli osallistumismaksu laskettava hyvin alhaiseksi ja vain noin kolmasosa 90 000 euron budjetista rahoitettiin osallistumismaksuilla. Metsämiesten Säätiö oli yksi suurimmista yksittäisistä apurahan myöntäjistä tapahtumallemme, kun huomioidaan myös vuosi 2010, ja näin osaltaan mahdollisti tapahtuman järjestämisen. Ilman apurahoja tapahtumaa olisi ollut mahdotonta järjestää niin laajana ja monikansallisena kuin se nyt toteutettiin. Tapahtuman laajuus varmisti sen, että ulkomaiset osallistujat saivat kattavan kuvan suomalaisesta metsäsektorista sekä ymmärsivät ne alueelliset erityispiirteet, joita metsätaloudessa joudutaan noudattamaan vaihtelevien olosuhteiden vuoksi. Tapahtuman monikansallisuus puolestaan luo edellytykset tiiviimmälle yhteistyölle tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Sponsorivastaava Tuuli Miettinen, MYO/IFSS2011-toimikunta, tuuli.m.miettinen(at)helsinki.fi,
puh. 0400 712 513

Taloudenhoitaja Osmo Suominen, MYO/IFSS2011-toimikunta, osmo.suominen(at)helsinki.fi,
puh. 040 703 5796

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.